Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 51. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 09 października 2013

Foto

Dyskusja nad projektem budżetu na 2014 rok będzie najważniejszym punktem rozpoczynającego się dziś (09.10.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP. Rozpatrzymy także rządowy projekt noweli ustawy okołobudżetowej, rządową propozycję zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projekt naszego klubu dotyczący zmian w Kodeksie Pracy.

 

Przedstawiona zostanie też informacja rządu na temat realizacji przez rząd Paktu dla Kultury zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. PKB w perspektywie do 2015 r.

 

Budżet 2014

 

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 r., wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., deficyt budżetowy nie przekroczy 47,7 mld zł, a średnioroczna inflacja ma być na poziomie 2,4 proc. Szacowane dochody wyniosą 276,9 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 mld zł, największy udział w nich mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.). Ponadto, projekt zakłada, że dochody budżetu środków europejskich wyniosą 77,9 mld zł, a wydatki - 78,3 mld zł.

 

Wśród zmian podatkowych zaplanowanych na 2014 r. jest, m.in. utrzymanie stawek VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. W przyszłym roku realizowanych ma być 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości ok. 8,3 mld zł. Prognozowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.

 

Projekt został przyjęty przez rząd 27 września 2013 r., a 30 września 2013 r. wpłynął on do laski marszałkowskiej. W ramach pierwszego czytania oprócz uzasadnienia projektu przez wnioskodawcę oraz serii pytań i odpowiedzi zaplanowana jest tzw. debata średnia, czyli trwająca 4 godziny. (Druk nr 1779)

 

   

 

Ustawa okołobudżetowa

 

Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt, tzw. ustawy okołobudżetowej jest uzupełnieniem projektu budżetu na 2014 r. i zapewnia jego prawidłową realizację.

 

Rząd przyjął projekt 2 października 2013 r., a do Sejmu wpłynął on 3 października 2013 r. Tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister finansów Jacek Rostowski. (Druk nr 1788)

 

Usprawniona procedura rejestru OPP

 

W trakcie posiedzenia rozpatrzymy także rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja, ma m.in. usprawnić procedurę tworzenia i prowadzenia rejestru organizacji pożytku publicznego (OPP). Projekt zakłada bieżące aktualizowanie wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT oraz wydłużenie z 31 stycznia do 30 czerwca terminu zgłaszania przez OPP numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku PIT.

 

Projekt został przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r., a 9 września 2013 r. wpłynął on do Sejmu. 18 września 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu został upoważniony minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. (Druk nr 1727)

 

Nowelizacja ustawy- Kodeks pracy

 

Przedmiotem naszych prac będzie także poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt przewiduje, że pracodawcy nie będą mogli żądać, żeby pracownik wystawił weksel, a także złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub o uznaniu długu w celu zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń pracodawcy wobec pracownika. Nowelizacja ma poprawić sytuację pracowników, wobec których były dotychczas stosowane takie praktyki. 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał je za sprzeczne z prawem.

 

Zgodnie z projektem, wystawienie weksla, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub o uznaniu długu będą nieważne z mocy prawa. Pracodawcy domagającemu się takich zabezpieczeń będzie groziła grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł.

 

Dokument wpłynął do laski marszałkowskiej 26 lipca 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska, a 24 września 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka Julia Pitera. (Druk nr 1752)

 

 

Więcej [WIDEO/TRANSMISJA]: sejm.gov.pl

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio