Rządowy projekt zmian w OFE - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rządowy projekt zmian w OFE

Dodano: 13 października 2013

Foto

Dobrowolność udziału w OFE, możliwość zmiany co 4 lata decyzji, zmniejszenie składki przekazywanej do funduszy oraz opłat pobieranych przez OFE – to niektóre z głównych założeń projektu rządowej ustawy reformującej OFE, przekazanej do społecznych konsultacji.

 

 

OFE mają przestać być obowiązkowe - każdy sam zdecyduje, czy chce przekazywać swoją składkę emerytalną do ZUS i do OFE, czy tylko do ZUS na specjalne subkonto. Decyzję trzeba będzie podjąć do 30 czerwca 2014 roku lub w chwili rozpoczęcia pierwszej pracy. Ministerstw Pracy oraz Ministerstwo Finansów wraz z ekspertami z ZUS będą przygotowywać aktualne informacje o wysokości waloryzacji subkonta w ZUS oraz wynikach wszystkich funduszy emerytalnych, tak aby każdy mógł podjąć decyzję o tym, czy należeć tylko do ZUS, czy także do OFE podejmować w oparciu o aktualne dane.

 

 

W 2016 roku, a następnie co cztery lata każdy będzie mógł zmienić podjętą decyzję o pozostaniu w OFE lub wyłącznie w ZUS.

 

Prawo do dziedziczenia będzie przysługiwało bez względu na podjętą decyzję. Dodatkowo zostanie ono wydłużone w przypadku subkonta w ZUS: zgromadzone środki mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

 

Zmniejszy się wysokość składki przekazywanej do OFE. Będzie ona wynosić 2,92 procent wynagrodzenia brutto, a pobierane przez fundusze opłaty od składek spadną z 3,5 proc. do 1,75 proc. Fundusze będą także mniej pobierały za zarządzanie środkami swoich klientów.Fundusze przekażą do ZUS posiadane obligacje skarbowe i nie będą już w nie inwestować. Natomiast będą mogły więcej inwestować w: akcje, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne. Zyskają również możliwość pożyczania papierów wartościowych.

 

Wypłatą emerytur zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach. Zmiany obejmą także trzeci filar, czyli dobrowolne odkładanie na starość.

 

Procentową ulgę podatkową zastąpi ulga kwotowa w wysokości 120 proc. średniego wynagrodzenia - obecnie 4 456 zł. Obniżony zostanie podatek od wypłaty środków z IKZE - z obecnych 18 proc. i 32 proc. do 10 proc.

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, pap.pl, kprm.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio