Sondażowe konsultacje online - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Sondażowe konsultacje online

Dodano: 21 października 2013

Foto

Dla administracji rządowej, proces deregulacji jest szczególny – budzi bardzo duże zainteresowanie społeczne, nie tylko grup zawodowych, które czują się nią zagrożone, ale również tych obywateli, którym dotychczas obowiązujące prawo utrudniało realizację ich aspiracji. Chcąc, aby projekt kolejnej, czwartej już transzy deregulacyjnej powstał w dialogu z obywatelami, resort sprawiedliwości uruchomił specjalne deregulacyjne konsultacje on- line.

 

Deregulacji ciąg dalszy… IV transza

 

Tak zwane „sondażowe konsultacje online" mają na celu włączenie obywateli w likwidację barier utrudniających dostęp do zawodów. Ministerstwo chce odwrócić dotychczas przyjętą zasadę działania administracji, dlatego najpierw zwraca się z zapytaniem do obywateli: co realnie utrudnia im dostęp do zawodu? Na podstawie informacji zwrotnych i przeprowadzeniu wraz z innymi ministerstwami wstępnej analizy, resort podda je dyskusji na specjalnym forum internetowym.

 

 

Strategia deregulacyjna obejmuje również przeprowadzenie oceny działania trzech, wcześniej już wprowadzonych ustaw deregulacyjnych, a także analizę takich zagadnień jak, np. podwójne egzaminowanie, polegające na tym, że absolwenci studiów ubiegając się o prawo wykonywania zawodu muszą zdać egzamin, którego zakres pokrywa się z zakresem studiów. Resort będzie też współpracować z Komisją Europejską, która wyraża duże zainteresowanie polskimi osiągnięciami w deregulacji.

 

Kierownictwo ministerstwa spodziewa się, że analiza tych ważnych zagadnień oraz zebrana w toku konsultacji wiedza doprowadzi do opracowania kolejnej, czwartej ustawy deregulacyjnej, która ułatwi życie zainteresowanym, a administrację nauczy jak wykorzystywać wiedzę i doświadczenia społeczeństwa.

 

 

Link do konsultacji online: http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ankieta/

 

 

 

 

Źródło, fot.: kprm.gov.pl

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio