Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 52. posiedzenie Sejmu RP

Dodano: 25 października 2013

Foto

Najważniejszym punktem kończącego się wczoraj (24.10), trzydniowego, posiedzenia Sejmu RP, było rozpatrzenie poselskich projektów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych. Wszystkie rozpatrywane projekty proponują zmiany w zasadach dotyczących wypłacania środków finansowych z budżetu państwa partiom politycznym.

 

424 mln oszczędności


Projekt wniesiony przez nasz klub przewiduje całkowitą likwidację subwencji i dotacji wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa, pozostawiając źródła samofinansowania  partii ze składek członkowskich, z darowizn, spadków i zapisów oraz z dochodów z majątku. Z wyliczeń autorów projektu wynika, że dzięki wprowadzeniu proponowanych rozwiązań w latach 2014-2019 budżet państwa zaoszczędziłby ok. 424 mln zł.

 

Zgłoszone w dyskusji wnioski o odrzucenie projektów dotyczących finansowania partii politycznych w pierwszym czytaniu oraz o powołanie komisji nadzwyczajnej do ich rozpatrzenia zostaną przegłosowane na następnym posiedzeniu Sejmu.

 

Obywatelski wniosek

 

W czwartek rozpatrzyliśmy także obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe spraw 

    

dotyczących systemu edukacji. Celem pytań referendalnych zaproponowanych przez wnioskodawców jest wyrażenie poparcia lub jego braku m.in. w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków oraz stopniowego powrotu do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wniosku odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

 

W środę uchwaliliśmy również ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychi - cznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia

lub wolności seksualnej innych osób. Przyjęliśmy też zmiany, m.in. w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

 

Więcej: sejm.gov.pl

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, Rafał Zambrzycki

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio