Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 06 listopada 2013

Foto

Przyjęciem uchwały w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęliśmy dziś (6.11.) 53. posiedzenie Sejmu. W trakcie obrad zajmiemy się, m.in. trzema rządowymi projektami ustaw związanych z przyszłorocznym budżetem, a na piątek przewidziane jest głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

 

Sejm żegna Tadeusza Mazowieckiego

 

Na początku posiedzenia przyjęliśmy przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia pamięci zmarłego w zeszłym tygodniu pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Projekt uchwały, autorstwa marszałek Ewy Kopacz, jednogłośnie poparło we wtorek Prezydium Sejmu. Imieniem Mazowieckiego nazwana ma zostać jedna z sejmowych sal.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej żegna wielkiego Polaka oraz wyraża przekonanie, że Jego dokonania pozostaną dla nas inspiracją i drogowskazem w dziele umacniania Polski wolnej, demokratycznej i obywatelskiej. Tadeusz Mazowiecki, współtwórca najnowszej historii Polski, przez całe życie służył społeczeństwu, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej i najwyższymi standardami działalności politycznej - czytamy w uchwale.


W dokumencie podkreślono, że Tadeusz Mazowiecki wywarł trwały wpływ na sposób pojmowania spraw publicznych i wymogi dotyczące przestrzegania prawa w Polsce. Stał się symbolem odpowiedzialności klasy politycznej i powszechnie cenionym autorytetem społecznym (Druk nr 1879).

 

   

 

Ustawa okołobudżetowa

 

W dalszej kolejności obrad zajmiemy się rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt, tzw. ustawy okołobudżetowej jest uzupełnieniem projektu budżetu na 2014 r. i zapewnia jego prawidłową realizację. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych zaproponowano utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2013 r. Oznacza to, że zamrożone będą także uposażenia oraz diety posłów i senatorów. Na tegorocznym poziomie pozostaną: płace w „budżetówce”, fundusz wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Projekt przewiduje również uniezależnienie dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od minimalnego wynagrodzenia. Projekt zakłada także podwyżkę akcyzy na alkohol etylowy o 15 proc. oraz na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy o 5 proc. Rząd proponuje też przeznaczenie 835,3 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Ponadto, w myśl projektu zwiększone o 318 mln 950 tys. zł mają być środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 3 października 2013 r., a 11 października 2013 r. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. 22 października 2013 r. Komisja Finansów Publicznych  przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi (Druki nr 1788 i 1850).

 

Głosowanie ws. referendum edukacyjnego

 

W piątek odbędzie się, m. in. głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego, w którym jedno z pytań dotyczy, m.in. obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego. Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony ustawą w 2009 r. Początkowo wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 r., natomiast w latach 2009-2011 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Sejm, chcąc dać samorządom dodatkowy czas na przygotowanie szkół, przesunął ten termin o dwa lata, do 1 września 2014 r. 

 

Sejm przyjmuje wniosek o referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku oznacza jego nieuwzględnienie (Druk nr 1635).

 

Więcej [WIDEO/TRANSMISJA]: sejm.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, PAP, Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio