Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Kierujemy swoją pamięć ku walczącym o wolną Polskę [WIDEO]

Dodano: 12 listopada 2013

Foto

11 listopada został przyjęty jako święto w II Rzeczypospolitej i dzisiaj wszyscy uznajemy, że to jest ten moment przełomu, który każe nam kierować swoją myśl, swoją pamięć, swoje uczucia do tych, którzy kiedyś o wolną Polskę walczyli - powiedziałem wczoraj (11.11.) w rozmowie z dziennikarzami przy okazji obchodów Święta Niepodległości w Poznaniu.

 

 

Potrzebny jest mądry patriotyzm

 

Pamiętam połowę lat 80. i pewne poczucie beznadziejności kiedy demonstracje były coraz mniejsze i było takie poczucie, że już chyba się nic nie zmieni, że opór społeczny spada, ale wtedy, w 1985 roku, z przyjaciółmi założyłem pismo „Czas Kultury” żeby przeciwstawiać się tym nastrojom- wspominałem pytany o opozycyjną działalności w czasach PRL.

 

Patriotyzm jest niezwykle potrzebny, potrzebny jest patriotyzm mądry, odpowiedzialny, którym się nie rezygnuje z tradycji, nie rezygnuje ze sporów o historię, ale którym cały czas pielęgnuje się to, co najważniejsze dla nas wszystkich, Polaków, czyli miłość do Ojczyzny. Bez miłości do Ojczyzny nie ma mądrego patriotyzmu- zaznaczyłem.

 

   

 

95. rocznica odzyskania Niepodległości

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna, powołana rok wcześniej przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne Królestwa Polskiego, wydała krótki, ale jednoznaczny dekret:  „Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległych Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna zgodnie ze swoimi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy”.

 

Pod dokumentem podpisali się członkowie Rady oraz przybyły dzień wcześniej do Warszawy  Józef Piłsudski. Trzy dni później Rada rozwiązała się przekazując całą władzę Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. Historia Rzeczpospolitej zaczęła pisać nowy rozdział.

 

Oczywiście, data 11 listopada ma znaczenie symboliczne. Na odzyskanie przez Polskę niepodległości złożyło się wiele zdarzeń rozgrywających się w trzech zaborach. Cały ten proces zapoczątkował wybuch I wojny światowej i udział w niej trzech mocarstw, Rosji, Prus i Austrii, które w końcu XVIII wieku w trakcie trzech zaborów podzieliły Polskę między  siebie. W I wojnie światowej Niemcy i Austro-Węgry znalazły się w przeciwnym obozie niż Rosja. W 1915 roku zdobyte zostało niemal cale terytorium byłego Królestwa Polskiego, a zaborcy zaczęli prześcigać się w próbach przeciągnięcia – każdy na swoją stronę – Polaków. 12 września 1917 roku niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne Królestwa Polskiego powołały Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, a ona z kolei powołała pierwszy polski rząd.  Dziś mało kto pamięta, że już 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, a pięć dni później przejęła od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem.

 

Do prawdziwej zmiany sytuacji politycznej w Warszawie doprowadziło przybycie Józefa Piłsudskiego, który natychmiast  odbył rozmowy z członkami Rady. Efektem spotkania był właśnie wspomniany dekret. - „Ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego” - powiedział Józef Piłsudski. Rodząca  się Polska była wg jego słów „biednym, trudnym państwem”, które musiało poradzić sobie z niezliczonymi problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  - „Bo niepodległość jest dobrem cennym, ale i bardzo kosztownym” - stwierdził marszałek.

 

Dzień 11 listopada nie od razu został uznany Narodowym Świętem Niepodległości, symbolicznym końcem 123 lat zaborów. Ustanowiono je dopiero w 1937 roku. Po wojnie władze komunistyczne wykreśliły to święto z kalendarza i dopiero Sejm w 1989 roku przywrócił je „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległościowego bytu państwowego”.

 

Więcej [WIDEO]: tvwielkopolska.pl, tvn24.pl

 

 

 

 

Źródło, fot.: tvwielkopolska.pl, tvp.pl, tvn24.pl,, platforma.org, S.Kieniewicz „Historia Polski 1795-1918”; Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio