Facebook Flickr YouTube Sejmometr

55. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 04 grudnia 2013

Foto

Od przyjęcia przez aklamację uchwały w sprawie sytuacji na Ukrainie, uzgodnionej przez prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, rozpoczęliśmy wczoraj (03.12.) czterodniowe posiedzenie Izby.  W dniu wczorajszym odbyło się jeszcze, m. in. pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym, a dziś zajmiemy się propozycją określenia w ustawie o systemie oświaty zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Sejm zajmie się także przepisami nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Uchwała ws. Ukrainy i dyskusja nad OFE

 

W uchwale dotyczącej sytuacji na Ukrainie, Sejm wyraża głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem się sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie po jednostronnym zawieszeniu przez władze negocjacji umowy stowarzyszeniowej z UE. Stanowczo potępiliśmy też nieuzasadnione użycie siły wobec uczestników i obserwatorów organizowanych w ostatnich dniach protestów przeciwko tej decyzji.

 

W czasie wczorajszego posiedzenia rządową propozycję zmian w systemie emerytalnym przedstawił szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt przewiduj, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W nie, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

 

Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu, który trafił do dalszych prac parlamentarnych. Zaplanowano, że wszystkie trzy czytania projektu zmian w OFE, czyli również głosowanie nad jego uchwaleniem, odbędą się na obecnym posiedzeniu Sejmu.

 

   

 

Jednolite i przejrzyste zasady

 

Dziś przeprowadziliśmy również drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych. Głównym celem projektu jest określenie w ustawie jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

 

Przedmiotem naszych prac będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej. Propozycje rządu wpisują się w proces wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczącej rozpowszechnienia do 2015 r. usług z zakresu e-administracji.

 

Dostosowanie urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych

 

Przeprowadzimy także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych. Projekt zawiera m.in. propozycję uzależnienia wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Oferowana pomoc ma być dostosowana do możliwości bezrobotnego.

Nowelizacja wprowadza też nowe rozwiązania, które mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i powrotu do zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to, m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i środki z tworzonego nowelizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, klub.platforma.gov, platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio