Region: Umowa na dofinansowanie zachodniej obwodnicy Poznania podpisana - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Umowa na dofinansowanie zachodniej obwodnicy Poznania podpisana

Dodano: 04 grudnia 2013

Foto

Dobre wiadomości napływają z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu dróg ekspresowych S11 i S5 będzie kolejną inwestycją, która otrzyma wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę o dofinansowanie projektu, z końcem listopada, podpisała GDDKiA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 766 mln zł. Przedsięwzięcie warte ponad 1,2 mld zł obejmuje budowę blisko 26 km zachodniej obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami „Poznań Zachód” a „Poznań Północ”  ciągu drogi ekspresowej S11 i S5 oraz 1,4 km łącznika w ciągu drogi krajowej nr 11. Ponadto sfinansowana zostanie przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i melioracyjnych, kolidujących z trasą budowanego odcinka. Projekt obejmuje również budowę siedmiu  węzłów drogowych, dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych I kategorii oraz kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść rowerowych), dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z monitoringiem porealizacyjnym w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

Jest to czterdziesta siódma umowa o dofinansowanie podpisana przez GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość podpisanych w ramach POIiŚ umów przekroczyła 54 mld 346 mln zł, w tym dofinansowanie że środków Unii Europejskiej 46 mld 194 mln zł. Aktualnie powstaje ostatni odcinek obwodnicy Poznania – od węzła Rokietnica do węzła Swadzim.

 

 

 

 

Źródło, fot.: gddkia.gov.pl

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio