Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Forum dla Rodziny w Poznaniu

Dodano: 07 grudnia 2013

Foto

W najbliższy poniedziałek (09.12.) w Poznaniu odbędzie się debata poświęcona polityce rodzinnej - „Forum dla Rodziny”. Debata odbędzie się w godzinach od 10.00 do 16.00 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10.


Głównym celem dyskusji jest chęć przedstawienia najważniejszych osiągnięć i wyzwań polityki prorodzinnej w dobie przemian demograficznych i kulturowych, pogłębienie i rozwinięcie dyskusji na temat roli ojca w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Podczas spotkania, jego uczestnicy przedstawią rolę nowych narzędzi jakie współcześni ojcowie mają do swojej dyspozycji w rozwijaniu kompetencji budowania relacji i opieki nad dzieckiem, a także poddadzą pod dyskusję zmiany jakie zachodzą po wprowadzeniu „przedszkoli za złotówkę”. Rozwiązanie to zwiększa dostęp do edukacji i wyrównuje szanse edukacyjne dzieci w tym wieku, ale równocześnie wywołało dyskusję, którą chcemy podsumować. Prelegenci porozmawiają także na temat wątpliwościach oraz wad i zalet tychże rozwiązań z udziałem samorządu, rodziców i Ministra Edukacji Narodowej.

 


Organizatorom zależy na Państwa opinii, chcą wiedzieć, co Państwo myślą o dotychczasowych działaniach rządu i jakie kierunki działań rekomendują na przyszłość. Państwa doświadczenie i wiedza są potrzebne, aby analiza polityki rządu była rzetelna, a wnioski wyciągane ze spotkań odzwierciedlały realne potrzeby.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk oraz przeprowadzona zostanie debata panelowa oraz plenarna. Dyskusje terenowe zostaną podsumowane na początku przyszłego roku na konferencji w Warszawie.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: kozlowicz-rajewicz.pl, premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio