56. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

56. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 11 grudnia 2013

Foto

Drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2014 r. będzie jednym z najważniejszych punktów porządku 56. posiedzenia Sejmu. Podczas trzydniowych obrad uczcimy pamięć Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę Jego śmierci oraz zapoznamy się z Informacją ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, w dniach 28-29 listopada 2013 r.

 

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł, a średnioroczna inflacja ma być na poziomie 2,4 proc. Szacowane dochody wyniosą 276,9 mld zł, w tym: dochody podatkowe - 247,9 mld zł (VAT ok. 115,7 mld zł, akcyza ok. 62 mld zł, CIT ok. 23,3 mld zł, PIT ok. 43,7 mld zł, podatek od kopalin 2 mld zł), niepodatkowe - 27,3 mld zł (dochody z dywidend ok. 5,1 mld zł, ceł ok. 2 mld zł, opłat i grzywien ok. 17,6 mld zł, wpłaty samorządów ok. 2,5 mld zł) oraz środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kwocie 1,7 mld zł. Wydatki nie będą wyższe niż 324,6 mld zł, a największy udział w nich mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.).

 

Ponadto, projekt zakłada, że dochody budżetu środków europejskich wyniosą 77,9 mld zł, a wydatki - 78,3 mld zł. Wśród zmian podatkowych zaplanowanych na 2014 r. jest m.in. utrzymanie stawek VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych. W przyszłym roku realizowanych ma być 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości ok. 8,3 mld zł. Prognozowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.

 

 

Projekt budżetu wpłynął do laski marszałkowskiej 30 września 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 11 października 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Nad poszczególnymi częściami budżetu pracowały także komisje sejmowe zajmujące się sprawami z poszczególnych części projektu. 3 grudnia 2013 r. KFP wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami dotyczącymi zarówno projektu ustawy budżetowej jak i załączników do niej. Zgodnie z art. 220 Konstytucji, Sejm w trakcie prac nad projektem budżetu nie może zwiększyć deficytu budżetowego zaplanowanego przez rząd. Podczas drugiego czytania sprawozdanie komisji przedstawi przewodniczący KFP poseł Dariusz Rosati. Przewidziana jest debata średnia, trwająca łącznie 4 godziny. Potem zaplanowana jest seria pytań posłów i odpowiedzi przedstawicieli rządu (druki nr 1779 i 1966).

 

W trakcie obrad Sejmu odbędzie się będzie drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę Jego śmierci. W projekcie Sejm RP czcipamięć wyraża uznanie dla postawy i dorobku twórczego tego artysty – malarza i pisarza. Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer malował głównie wiejskie sceny rodzajowe (np. „Zaloty w karczmie”), pejzaże (np. „Kwitnąca jabłoń”) i polichromie kościelne – najbardziej znana z nich znajduje się Kaplicy królowej Zofii w Katedrze na Wawelu.Dorobek literacki Włodzimierza Przerwy-Tetmajera obejmuje m.in. poezję, publicystykę oraz powieść. Artysta projektował też scenografie i ilustrował książki. Włodzimierz Przerwa-Tetmajer zajmował się także działalnością polityczną.Był politykiem obozu niepodległościowego, m.in. prezesem Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie, działaczem PSL „Piast” i delegatem Naczelnego Komitetu Narodowego – przypominają autorzy projektu uchwały. Zmarł 26 grudnia 1923 r. w Krakowie. W 1930 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Projekt uchwały wpłynął do Sejmu 22 listopada 2013 r. jako inicjatywa Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja ta przeprowadziła 5 grudnia 2013 r. pierwsze czytanie i zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jerzy Fedorowicz (druki nr 1947 i 1971).

 

Izba zapozna się także z Informacją Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r.

 

 

 

Więcej [WIDEO]: TUTAJ

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio