Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Podsumowując dokonania rządu w 2013 r.

Dodano: 30 grudnia 2013

Foto

Mimo spadku w sondażach rok 2013 był dla PO pozytywny. Udało się przeprowadzić kilka ważnych zmian, a wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego uważam za największy sukces rządu PO w mijającym roku. Jest to, z punktu widzenia społecznego, najbardziej istotne i przełomowe rozwiązanie. Dotąd nieco zwiększaliśmy ten urlop z roku, na rok. Tym razem jednak dokonaliśmy przełomu. Bezpośrednie zachęty finansowe w społeczeństwie, które staje się bogatsze z roku na rok, nie są tak skuteczne, jak udogodnienia w postaci urlopów -  podkreśliłem w rozmowie z Krzysztofem Janosiem z Money.pl.

 

Ta decyzja rządu pozwoli rozwiązać problemy demograficzne kraju oraz pomóc młodym matkom wrócić na rynek pracy.

 

Istotne zmiany wprowadzono też w opiece przedszkolnej, czyli ponadobowiązkowa godzina za złotówkę, zwiększono też z 50 do 80 proc. subwencje dla gmin na opiekę nad dziećmi do 3. roku życia. Udało się też przeprowadzić zmiany w OFE, mimo krytyki ze strony części ekspertów, ale myślę z dobrym wynikiem dla przyszłości emerytur.

 

W mijającym roku odbyły się też wewnętrzne wybory w Platformie - na przewodniczącego partii wybrano bezpośrednio, a więc przez wszystkich członków PO. Ugruntowały one przywództwo Donalda Tuska.

 

Z trudem znajdując w pamięci coś, co nie do końca się udało w mijającym roku, uważam, że zniesienie uboju rytualnego, który przez swoje rygorystyczne zapisy spowodował poważny problem dla mniejszości wyznaniowych, można uznać za duży błąd, ale nie porażkę.

 

Wyzwaniem w 2014 roku będzie przygotowanie takiej kompletnej, szczegółowej strategii pożytkowania tych środków z Unii, które ponownie podpompują naszą gospodarkę.W przyszłym roku trzeba to będzie rozpisać już na konkretne wydatki, w odpowiednich proporcjach do poszczególnych zadań. To będzie ciężka, wręcz mrówcza robota, mało to będzie efektowne, ale to najważniejsze zadanie na najbliższe 12 miesięcy.

 

 

O ocenę dokonań rządu w 2013 roku, portal money.pl poprosił przewodniczących klubów parlamentarnych. Opinie pozostałych polityków dostępne są tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot. money.pl, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio