Podsumowanie roku 2013 - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Podsumowanie roku 2013

Dodano: 03 stycznia 2014

Foto

W 2013 r. weszły w życie kolejne reformy gospodarcze i społeczne, przygotowane przez rząd PO – PSL. Ich głównym celem jest zwiększenie jakości życia Polek i Polaków, długofalowe zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i wzmocnienie finansów publicznych. Udało się przeprowadzić kilka ważnych zmian, a wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego uważam za największy sukces rządu w mijającym roku. Jest to, z punktu widzenia społecznego, najbardziej istotne i przełomowe rozwiązanie. Oto najważniejsze reformy 2013 roku:

 

 

Wejście w życie reformy emerytalnej,  zrównującej i wydłużającej wiek przejścia na emeryturę.

 

Od 2013 roku stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc.

 

 

Wejście w życie reformy emerytalnej dla służb mundurowych.

 

Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze dziesięciu formacji, w tym policji, którzy wstępują do służby od 2013 roku nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby (poprzednio  po 15 latach służby - niezależnie od wieku).

 

Wprowadzenie kasowego VAT-u.

 

Zmiana dla tzw. małych podatników, (czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro): firmy, które nie otrzymały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT, jeśli kontrahentem jest inny podatnik VAT. Firma ma zamiast 90 aż 180 dni na odprowadzenie podatku.

 

Zmiany w podatku PIT zwiększające wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

 

Od 2013 roku ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne - o 100 proc. Ograniczony został przywilej podatkowy dla umów autorskich. Przy odpisywaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów twórcę obowiązuje roczny limit 85 tys. zł. Przestała także funkcjonować ulga na Internet.

 

Ułatwienia paszportowe.

 

Od 17 stycznia paszport lub paszport tymczasowy można wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju.

 

Wprowadzenie gwarancji „de minimis” dla małych przedsiębiorców.

 

Dzięki gwarancjom oferowanym przez BGK, w ramach rządowego programu pomocowego, ułatwiony został dostęp małych i średnich firm do kredytów. Dzięki programowi „de minimis” docelowo uruchomionych będzie do 50 mld zł kredytów.

 

Podwyżka zasiłków opiekuńczych.

 

zwiększył pomoc finansową dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Od 1 kwietnia 2013 roku o 200 zł wzrósł zasiłek dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i obecnie dostają zasiłek - 620 zł. Rząd pracuje nad tym, aby od stycznia 2014 roku przez 5 lat kwota zasiłku dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wzrosła do wysokości płacy minimalnej - obecnie 1600 zł.

 

Roczny urlop rodzicielski.

 

Od 17 czerwca 2013 roku weszły w życie przepisy, na podstawie których matka i ojciec dziecka mogą w sumie skorzystać z rocznego, płatnego urlopu po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Nowe wsparcie budowy żłobków.

 

Decyzją rządu, z udział państwa przy ubieganiu się przez gminy o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększył się z 50 do 80 proc.

 

Finansowanie leczenia in vitro.

 

Na początku lipca ruszył program refundacji in vitro, z którego w ciągu trzech lat skorzysta ok. 15 tys. par. Już w pierwszych pięciu miesiącach od uruchomienia programu, zgłosiło się do niego ponad 7,5 tys. par. Pół tysiąca z nich oczekuje dziecka.

 

Przedłużenie działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce.

 

SSE będą działać dłużej, do 2026 roku. Celem działania Specjalnych Stref Ekonomicznych jest zachęcenie inwestorów do rozpoczynania nowej działalności gospodarczej (zwłaszcza produkcyjnej) w wybranych regionach kraju. Główną zachętą SSE są ulgi podatkowe. Do tej pory SSE stworzyły ponad 188 tys. nowych miejsc pracy.

 

Deregulacja w dostępie do zawodów.

 

W sierpniu w życie weszła ustawa łagodząca wymogi dostępu do 50 zawodów (tzw. pierwsza transza deregulacyjna). Docelowo rząd ma zamiar otworzyć ponad 240 profesji. Dzięki temu uda się "uwolnić" około 100 tys. nowych miejsc pracy. Druga transza deregulacyjna ma objąć 89 zawodów, a trzecia - 103 zawody z branży finansowej i technicznej.


Elastyczny czas pracy.

 

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy - to główne zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy.


Tańsze przedszkola.

 

Od 1 września 2013 roku każda dodatkowa godzina (ponad 5 już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje maksymalnie 1 zł.

 

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia.

 

Na mocy przyjętego we wrześniu 2013 r. rozporządzenia Rady Ministrów, od 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł brutto.

 

Program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).

 

Przyjęty w październiku 2013 r. program „MdM” ułatwi młodym zakup pierwszego mieszkania. Państwo dopłaci do kredytu na mieszkanie 10 proc. wartości nieruchomości. Kwota dopłaty zwiększy się o 5 proc. dla par posiadających dziecko i o dodatkowe 5 proc. - jeżeli w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko. Program będzie działał w latach 2014-2018.

 

Ponad 441 mld zł z UE.

 

W listopadzie Parlament Europejski przyjął budżet UE na okres 2014-2020, zatwierdzając tym samym wyniki szczytu UE z początku roku. Polska wynegocjowała w nowym budżecie rekordową kwotę wsparcia z unijnego budżetu - o ponad 4,5 mld euro większą niż w poprzednim budżecie wieloletnim. W latach 2014 – 20 dostaniemy 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności, a na politykę rolną 28,5 mld euro.


Reforma Urzędów Pracy.

 

5 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w urzędach pracy. „Pośredniaki” będą premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

 

Gminne rady seniorów.

 

Od grudnia można tworzyć gminne rady seniorów, które mają być partnerami dla samorządów w wypracowywaniu rozwiązań korzystnych dla osób starszych. Rady seniorów mają reprezentować potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Projekt ustawy przygotował klub PO.

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio