Rząd o przemyśle paliwowym - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rząd o przemyśle paliwowym

Dodano: 14 stycznia 2014

Foto

Podczas dzisiejszego (14.01.) posiedzenia Rady Ministrów została przyjęta  propozycja przepisów, na podstawie których Agencja Rezerw Materiałowych przejmie od przedsiębiorców część obowiązków dotyczących tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. W zamian za to rafinerie, producenci paliw oraz przedsiębiorcy sprowadzający ropę naftową i paliwa do Polski będą ponosić tzw. opłatą zapasową. Z jej środków finansowane będą zapasy utrzymywane przez Agencję w ramach przejętego obowiązku.

 

Planowane obniżenie w pierwszym okresie o 10 proc., a do końca 2017 r. o 30 proc., wielkości utrzymywanych przez przedsiębiorców zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw – z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) – zmieni podział obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów między sektorem naftowym a organami publicznymi.

 

 

Nowe regulacje przyczynią się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze naftowym, ułatwią wejście na rynek nowym przedsiębiorcom i wzmocnią konkurencję na krajowym rynku paliwowym.

 

Proponowane rozwiązania wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy 2009/119/WE, nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych.

 

 

Więcej: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio