Facebook Flickr YouTube Sejmometr

100 przykładów dobrych zmian [INFOGRAFIKA]

Dodano: 16 stycznia 2014

Foto

Państwa uwadze polecam dokument "Lepsze prawo = więcej wolności. 100 przykładów dobrych zmian", przygotowany przez posła Adama Szejnfelda, szefa sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji. Dokument przedstawia dokonania Platformy Obywatelskiej, rządu koalicyjnego PO-PSL. Wybraliśmy sto najlepszych i najciekawszych zmian, jakie wprowadziliśmy w prawie polskim, w ostatnich latach, zmian, które dokonały derogacji złych czy uciążliwych przepisów, zwiększyły obywatelskość sposobu funkcjonowania państwa i sprawiły, że mamy bardziej przyjazne prawo.

 

 

Udało się nam wprowadzić, m. in.:

 

 

Odpowiedzialność urzędniczą

 

W ramach nowych przepisów urzędników, którzy wydają decyzje z rażącym naruszeniem prawa i wyrządzają szkodę obywatelom, grożą teraz, oprócz innych kar, także konsekwencje finansowe, do wysokości wyrządzonej szkody włącznie. Dotychczas urzędnicy był w Polsce praktycznie jedyną grupą zawodową niezagrożoną faktyczną odpowiedzialnością majątkową za popełnione błędy. Zmiany te są możliwe dzięki specustawie o odpowiedzialności urzędniczej i ustawie zawierającej przepisy o transparentności działania administracji publicznej.

 

Ułatwienia w zakładaniu spółek

 

Obniżyliśmy wymagany kapitał zakładowy w spółkach z o.o. z 50 tysięcy złotych do 5 tysięcy złotych, a w spółkach akcyjnych z 500 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych. Uprościliśmy procedury rejestracyjne i przepisy dotyczące działalności tych spółek.

 

 

Deregulację dostępu do wykonywania zawodów

 

Uchwaliliśmy ustawę deregulującą dostęp do 50 zawodów. To pierwsze z trzech transzy deregulacji i zmian zakresu działania korporacji zawodowych w Polsce. Trwają prace nad dwiema transzami deregulacyjnymi. Druga transza ma obcjąć 89 zawodów, a trzecia- 103.

 

Zwolnienie z VAT-u

 

Zwolniliśmy z obowiązku płacenia podatku VAT przedsiębiorców osiągających obroty poniżej kwoty 150 tysięcy złotych.

 

 

Uprościliśmy pozyskiwanie środków z Funduszy UE

 

Złagodziliśmy większość przepisów i procedur pozyskiwania środków z Funduszy UE. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie zaliczkowania przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków z Funduszy UE, elektroniczny nabór wniosków, zmniejszona liczba koniecznych dokumentów, odstąpienie od dwuetapowości systemu realizacji projektów, zniesienie etapu formalnej oceny niektórych wniosków, wprowadzenie rozliczania dotacji nawet na podstawie częściowego zestawienia dokumentów księgowych, rezygnacja z przypisywania określonych kwot do poszczególnych wydatków.

 

Ułatwienia budowlane

 

Zlikwidowaliśmy m. in. obowiązek zawiadamiania o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązek uzgadniania projektu budowlanego z rzeczoznawcą BHP. Wprowadzono również elektroniczny rejestr postępowań w sprawach pozwoleń na budowę.

 

Ułatwienia podatkowe dla konsumentów

 

Umożliwiliśmy zwrot podatku VAT podróżnym nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie bezgotówkowej. Wydłużyliśmy też okres dokonywania korekt podatku.

 

 

Dokument "Lepsze prawo = więcej wolności. 100 przykładów dobrych zmian" dostępny jest tutaj:

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, szejnfeld.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio