Rozpoczęło się 59. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 59. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 22 stycznia 2014

Foto

Prezydenckie projekty nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy określającej zasady tworzenia sądów rejonowych, to najważniejsze punkty rozpoczynającego się dzisiaj (22.01.) 59. posiedzenia Sejmu RP. Obrady Izby rozpoczęliśmy przyjęciem przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa.


 

Nowelizacja ustawy- Prawo o zgromadzeniach

 

W trakcie posiedzenia rozpoczniemy prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który wprowadza generalny zakaz udziału w zgromadzeniach osób, których ubiór, zakrycie twarzy lub zmiana wyglądu powodują, że nie można ich rozpoznać. Zgodnie z projektem legalny udział zamaskowanych demonstrantów w zgromadzeniu ma być możliwy jedynie wyjątkowo, ze względu na cel zgromadzenia. Chodzi, np. o zgromadzenia, których celem jest ochrona praw pracowniczych, wyrażenie sprzeciwu wobec działań określonych osób publicznych, ochrona zwierząt. Obowiązek udowodnienia, że cel demonstracji usprawiedliwia udział zamaskowanych uczestników będzie spoczywał na organizatorze zgromadzenia.

 

W myśl projektu, organ gminy będzie mógł wezwać organizatora do rezygnacji z udziału zamaskowanych uczestników, jeżeli uzna, że cel zgromadzenia nie uzasadnia takiej potrzeby. Organizator będzie miał obowiązek poinformowania gminy, co najmniej 2 dni przed datą zgromadzenia, o odstąpieniu lub podtrzymaniu zamiaru udziału zamaskowanych uczestników. Odmowa odstąpienia i wynikające z niej prawdopodobieństwo powstania zagrożenia dla  bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą być powodem wydania zakazu organizacji zgromadzenia (druk nr 2023).

 

   

 

Zasady tworzenia sądów rejonowych 

 

Podczas posiedzenia Sejmu, rozpatrzymy również, przedstawiony przez prezydenta RP, projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt określa na poziomie ustawowym zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, jednocześnie pozostawiając te kompetencje w rękach ministra sprawiedliwości. Zgodnie z projektem prezydenckim sąd rejonowy będzie obowiązkowo tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin zamieszkanych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 7 tys. rocznie. Ponadto, zgodnie z propozycją prezydenta, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 60 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw, tj. co najmniej 7 tys. rocznie. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw nie przekroczy 7 tys. w ciągu trzech kolejnych lat.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 26 czerwca 2013 r. 2 lipca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 12 lipca 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu. Projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej (druki nr 1509 i 2033).

 

   

 

Polityk kompromisu

 

Człowiek walki i czynu, chłop patriota, polityk kompromisu - czytamy w uchwale w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa, przedstawionej przez Prezydium Sejmu. Sejm przypomina, że w latach 1920-1926 Wincenty Witos był trzykrotnie premierem II Rzeczypospolitej, był też posłem na Sejm oraz przywódcą ruchu ludowego. Wincenty Witos w swoim działaniu zawsze na pierwszym miejscu stawiał państwo polskie, walczył o równouprawnienie warstwy chłopskiej, jej emancypację społeczno-polityczną i upodmiotowienie obywatelskie mieszkańców wsi – czytamy w uchwale.

 

W 140. rocznicę urodzin Wincentego Witosa Sejm oddał mu hołd i uczcił jego pamięć (druk nr 2062).

 

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio