Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 60. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 05 lutego 2014

Foto

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, to najważniejsze punkty 60. posiedzenia Sejmu RP. Obrady rozpoczęliśmy (05.02.) od uczczenia minutą ciszy pamięci byłego wicemarszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego, który zmarł 10 lat temu.

 

 

Proste zasady odliczania podatku VAT

 

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie dziś przeprowadzimy, kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia, tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywane równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych. Podstawą nowelizacji jest przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja prawa unijnego, czyli upoważnienie do odstępstwa od niego, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów.

 

Obecnie przy zakupie firmowego samochodu osobowego przysługuje odliczenie 60 proc. VAT, ale nie więcej niż 6000 zł. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje go także w celach prywatnych, odlicza podatek przy zachowaniu proporcji. W ten sam sposób wyznacza i rozlicza podatek od innych świadczeń związanych z pojazdem, np. płyny inne niż paliwo, części zamienne, ulepszenia, naprawy, mycie. Rząd proponuje, by w przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, zasadą była możliwość odliczenia, bez istniejącego obecnie ograniczenia kwotowego, 50 proc. podatku naliczonego od wszystkich wydatków - zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych. Pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku tych pojazdów projekt przewiduje obowiązek złożenia stosownej informacji oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Dane te będą weryfikowane przez organy skarbowe. Rozwiązanie to zdaniem rządu zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku. Uwalnia też, m.in. przedsiębiorców od obowiązku prowadzenia czasochłonnej ewidencji używania samochodu do celów prywatnych.

 

Rząd przyjął projekt 28 stycznia 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 29 stycznia 2014 r. Tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów (druk nr 2095).

 

   

 

Mniej biurokracji

 

W trakcie obrad pracować będziemy także, w drugim czytaniu, nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Według rządu podwyższenie progu uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza. Służy też odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W przypadku tego typu zamówień koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania procedur przetargowych. Projekt zakłada także korzystne rozwiązania dla środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych. Będą one np. zwolnione ze stosowania ustawy w przypadku zamawiania dostaw i usług, których wartość nie przekracza 200 tys. euro. Projekt umożliwia ponadto udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Jak podkreśla rząd proponowane zmiany są odpowiedzią na postulaty środowisk naukowo-badawczych i powinny zwiększyć poziom innowacyjności polskiej nauki oraz gospodarki.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt 9 lipca 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 19 sierpnia 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 12 września 2013 r. w Komisji Gospodarki, która skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 21 stycznia 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi wielkopolski poseł Adam Szejnfeld (druki nr 1638 i 2061).

 

Łatwiejsza wymiana informacji w UE

 

Ponadto, w takcie posiedzenia, zajmiemy się, m.in. projektem ułatwiający wymianę informacji z krajami UE o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego (druki nr 1991 i 2073) oraz Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r., czyli podczas prezydencji Litwy w Radzie UE (druk nr 2077).

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, szejnfeld.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio