Facebook Flickr YouTube Sejmometr

25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

Dodano: 06 lutego 2014

Foto

Obrady Okrągłego Stołu zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Były rezultatem negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji w połowie sierpnia 1988 r., w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych. Dzisiaj (06.02.) przypada 25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, które rozpoczęły się 6 lutego 1989 r. w Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Początek przemian

 

W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział 54 reprezentantów strony rządowo-koalicyjnej i opozycyjno-solidarnościowej. Skład delegacji koalicyjno-rządowej ustalił gen. Wojciech Jaruzelski, który osobiście nie uczestniczył w obradach. Natomiast reprezentanci strony solidarnościowo-opozycyjnej powołani zostali przez utworzony 18 grudnia 1988 r. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, którego sekretarzem był Henryk Wujec.

 

Obrady Okrągłego Stołu doprowadziły do pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku. Ustalono, że wszystkie 100 miejsc w Senacie oraz 35 procent miejsc w Sejmie zostanie obsadzonych w wyniku wolnej gry wyborczej.  Na 161 miejsc w Sejmie opozycja uzyskała 160 i 92 na 100 w nowo powołanej izbie, Senacie. W drugiej turze, która miała miejsce 18 czerwca, opozycja uzyskała jeszcze 7 miejsc w Senacie. Następstwem tych wyborów było powierzenie w sierpniu 1989 roku utworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu.

 

 

Uniwersalna lekcja

 

Premier Donald Tusk podkreślił, że chciałby, aby wszyscy Polacy docenili 25. rocznicę Okrągłego Stołu. To wydarzenie pomogło Polsce zbudować demokrację bez przelewu krwi i bez przemocy. Z polskiego doświadczenia płynie lekcja bezdyskusyjna. Nawet gdy konflikt polityczny wydaje się trudny do rozwiązania to dialog i rozmowa są zawsze lepsze od przemocy- powiedział premier. Uważam, że ta rocznica to nie jest powód, abyśmy eksportowali polskie doświadczenia, każdy musi sam zbudować własny pomysł i sposób na rozwiązywanie problemów. Ale ta lekcja o wyższości dialogu nad przemocą jest moim zdaniem absolutnie uniwersalna- dodał szef rządu.

 

Dzień otwarty w Pałacu Prezydenckim

 

W 25. rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w debacie "Okrągły Stół z perspektywy ćwierćwiecza", zorganizowanej w ramach cyklu "Idee Nowego Wieku". Odzyskanie wolności, które trudno sobie wyobrazić bez obrad przy Okrągłym Stole, tak naprawdę dokonało się w wyniku decyzji narodu wyrażonej w wyborach 4 czerwca 1989 r. - powiedział prezydent. Z okazji rocznicy można zwiedzać Pałac Prezydencki w ramach dnia otwartego.

 

 

 

 

Źródło, fot. PAP, platforma.org

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio