Rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 19 lutego 2014

Foto

Minutą ciszy ku pamięci zmarłego w czwartek wieloletniego senatora Zbigniewa Romaszewskiego - współtwórcy opozycji solidarnościowej oraz informacją Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie rozpoczęliśmy dziś (19.02.) 61. posiedzenie Sejmu RP. Podczas trzydniowego posiedzenia będziemy pracować, m.in. nad propozycją wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów oraz zmianami w przepisach regulujących odszkodowania dla funkcjonariuszy.

 

Wszyscy mamy świadomość (...), jak dramatyczna chwila w historii Ukrainy dzieje się na naszych oczach, jak dramatyczne i o poważnych konsekwencjach zdarzenia miały miejsce w ostatnich tygodniach, a szczególnie poruszające miały miejsce w ostatnich godzinach na Majdanie Niezawisłości w stolicy Ukrainy – mówił premier w swoim wystąpieniu.

 

My Polacy na pewno nie będziemy obojętni na te zdarzenia - mówił premier. - Zdajemy sobie sprawę, że rozwój zdarzeń na Ukrainie będzie determinował także historię i przyszłość całego regionu i będzie wpływać bezpośrednio na przyszłość i bezpieczeństwo Polski i Polaków - dodał Donald Tusk.

 

 

Darmowy podręcznik dla pierwszaka

 

Bardzo ważnym punktem 61. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt umożliwia ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z projektem, zamówione przez siebie podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich opracowanie i wydanie.  Ich jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie przygotowania i odbioru.

 

Obecnie ministerstwa dopuszczają podręczniki (odpowiednio w zakresie swych kompetencji) do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców. Zaproponowane zmiany są pierwszym etapem realizacji projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”.

 

Rząd przyjął projekt 21 stycznia 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 22 stycznia 2014 r. jako pilny. 23 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pierwsze czytanie odbyło się 5 lutego 2014 r., po czym komisja skierowała projekt do podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Katarzyna Hall. (druki nr 2075 i 2141)

 

 

Zmiany w odszkodowaniach dla funkcjonariuszy

 

W drugim czytaniu rozpatrzymy również rządowy projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby związanych ze służbą. Projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z projektem jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji. Projekt przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać m.in., gdy funkcjonariusz pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku.

 

Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć. Określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. Odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność.

 

Rząd przyjął projekt 4 czerwca 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 18 czerwca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 lipca 2013 r. Następnie projekt trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Dorota Rutkowska. (druki nr 1499 i 2118)

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio