Region: Wraca 12 wielkopolskich sądów rejonowych - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Region: Wraca 12 wielkopolskich sądów rejonowych

Dodano: 17 marca 2014

Foto

Ustawa przywracająca w zasadzie wszystkie sądy w Wielkopolsce, poza najmniejszym w Ostrzeszowie, została przyjęta przez Sejm podczas ostatniego posiedzenia Izby. Dzięki tej decyzji wracają sądy, które zniósł minister Jarosław Gowin. W Wielkopolsce wrócą sądy w: Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Obornikach, Rawiczu, Śremie, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie, Krotoszynie, Pleszewie i Słupcy - poinformowałem podczas dzisiejszej (17.03.) konferencji prasowej w Poznaniu.                                                

 

41 przywróconych sądów

 

Przypomnę, że był to pomysł prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podjął ją również z mojej inicjatywy, bo od początku nie zgadzałem się reformą ministra Gowina, i od początku starałem się przekonywać premiera, że to błąd. Nie w tych małych sądach powinno się szukać usprawnienia pracy sądów, ale w tych dużych, w dużych miastach, gdzie są największe zatory, gdzie toczą się sprawy najbardziej przewlekłe. Cieszę się, że 41 sądów w całym kraju zostało przywróconych. W Wielkopolsce niektóre miały swoje nawet 200-letnie, historyczne siedziby.

 

 

Obiektywne i racjonalne przesłanki

 

Znowelizowana ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych określa zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, jednocześnie pozostawiając te kompetencje w rękach ministra sprawiedliwości. Nowelizacja umożliwia przywrócenie części z 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r. Dotychczas sądy rejonowe mógł znosić i tworzyć minister sprawiedliwości mocą wydanego przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to robił na mocy ustawy. Jednym z celów ustawy jest wprowadzenie czytelnych oraz opartych na obiektywnych i racjonalnych przesłankach kryteriów tworzenia i znoszenia sądów.

 

Zgodnie z nowelizacją, sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, w myśl nowelizacji, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionego kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym. Nowelizacja upoważnia także ministra sprawiedliwości do jednorazowego wydania decyzji o przeniesieniu sędziów wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych do utworzonych w ich miejsce sądów rejonowych bez zgody tych sędziów. Od decyzji ministra sędziom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego. Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości 6 miesięcy od jej wejścia w życie na dokonanie zmian w organizacji sądownictwa. Nowelizacja trafi następnie do podpisu prezydenta.

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl prezydent.gov.pl, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio