Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 64. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 19 marca 2014

Foto

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i nowelizacja ustawy o systemie oświaty - to najważniejsze punkty rozpoczynającego się dzisiaj (19.03.) 64. posiedzenia Sejmu RP. Posiedzenie Izby rozpoczęło ślubowanie nowej posłanki Teresy Świło. Objęła ona mandat po pośle Tomaszu Smolarzu, który 12 marca 2014 r. został wojewodą dolnośląskim.

 

 

Druga transza deregulacyjna

 

Rządowy projektu ustawy deregulacyjnej obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych projektem są, m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej.

 

Deregulacja obejmie również urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, technik-mechanik lotniczy, technik awionik, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, skoczek spadochronowy czy nawigator lotniczy. Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

 

 

Rząd przyjął projekt 25 czerwca 2013 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 17 lipca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. W drugim czytaniu, które odbyło się 12 marca 2014 r., zostały zgłoszone kolejne poprawki do projektu. (Druki nr 1576, 2150 i 2150-A)

 

Wzmocniona opieka szkolna

 

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest wzmocnienie systemu opieki szkolnej nad dziećmi szkół podstawowych oraz specjalnych i integracyjnych. Propozycja nowelizacji zawiera, m.in. nowe regulacje dotyczące świetlic szkolnych i nauczycieli wspomagających. Zmienia też zasady odraczania obowiązku szkolnego. Zaproponowane zmiany umożliwiają zatrudnienie w szkołach podstawowych, specjalnych i integracyjnych osób, które będą wspierać nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub świetlicowe. Osoby takie będą musiały legitymować się wykształceniem na poziomie wymaganym w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej oraz przygotowaniem pedagogicznym. Będą zatrudniane przez gminy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

 

Ponadto projekt upraszcza procedurę odraczania obowiązku szkolnego. Zaproponowana zmiana zakłada, że odroczenie obowiązku szkolnego 6-latków będzie następowało, zgodnie z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Ponadto zmiany przenoszą z poziomu rozporządzenia do ustawy przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Zgodnie z projektem zajęcia świetlicowe organizowane będą przez szkołę m.in. na wniosek rodziców, a pod opieką jednego nauczyciela będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 uczniów.

 

Projekt wpłynął do Sejmu 28 stycznia 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 11 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 20 lutego 2014 r. komisje przeprowadziły pierwsze czytanie projektu i skierowały go do dalszych prac w podkomisji. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Krystyna Szumilas (Druki nr 2132 i 2214).

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, platforma.org, men.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio