Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Prezydent przywrócił 41 sądów rejonowych

Dodano: 31 marca 2014

Foto

Od początku do końca, jako szef klubu parlamentarnego, byłem w sporze z poprzednim ministrem sprawiedliwości w sprawie, tzw. reformy Gowina, która zupełnie niepotrzebnie była przez niego forsowana. Minister zastosował jednak rozporządzenie jako akt wykonawczy i na poziomie rozporządzenia rozstrzygnął kwestie zniesienia 79 sądów rejonowych. Na szczęście, dzięki naszym rozmowom z panem prezydentem, mówię o rozmowach moich i szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego, powstał projekt prezydencki, który w zasadzie przywraca wszystkie, poza jedną, utracone siedziby sądów rejonowych w Wielkopolsce.

 

Podpisana dzisiaj (31.03.) w Słupcy, przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ma ułatwić obywatelom dostęp do sądów. Wejście w życie ustawy spowoduje, że zostanie utworzonych na nowo 41 z 79 zniesionych sądów rejonowych. W Wielkopolsce wrócą sądy w: Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Obornikach, Rawiczu, Śremie, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie, Krotoszynie, Pleszewie oraz Słupcy.

 

   

 

Zdrowy i racjonalny kompromis

 

Inicjatywa została podjęta przez Bronisława Komorowskiego również z mojej inicjatywy, bo od początku nie zgadzałem się reformą ministra Gowina, i od początku starałem się przekonywać premiera, że to błąd. Nie w tych małych sądach powinno się szukać usprawnienia pracy sądów, ale w tych dużych, w dużych miastach, gdzie są największe zatory, gdzie toczą się sprawy najbardziej przewlekłe. Cieszę się, że 41 sądów w całym kraju zostało przywróconych. W Wielkopolsce niektóre miały swoje nawet 200-letnie, historyczne siedziby.

 

Prezydent wskazywał w Słupcy, że podpis pod nowelizacją kończy stan niejasności w sprawie funkcjonowania sądów. Dla mnie satysfakcją jest to, że udało się znaleźć wyjście z sytuacji konfliktowej na zasadzie porozumienia wszystkich środowisk parlamentarnych i znalezienia rozwiązania, który jest zdrowym racjonalnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami społeczności lokalnych, środowiska sędziowskiego, a dostosowaniem struktury sądownictwa do realnych potrzeb, nie tylko do ambicji – powiedział Bronisław Komorowski. Prezydent dodał też, że dzięki ustawie wiele środowisk lokalnych, środowisk Polski powiatowej odzyskało szansę na posiadanie jednego z atrybutów znaczenia miasta, powiatu, zgodnie z aspiracjami i dobrymi tradycjami, ale też zgodnie z potrzebami jak największego ułatwienia dostępu do sądu, z korzyścią dla mieszkańców.

 

Jasne, czytelne i obiektywne kryteria
 

Intencją prezydenta było wprowadzenie regulacji uniemożliwiających arbitralne kreowanie struktury sądownictwa przez ministra sprawiedliwości, ale jednocześnie zachowanie dotychczasowego modelu tworzenia i znoszenia sądów w drodze rozporządzenia uznanego przez Trybunał Konstytucyjny, jako zgodny z Konstytucją. Celem zaproponowanych przez Bronisława Komorowskiego rozwiązań dotyczących organizacji sądów rejonowych było wskazanie jasnych, czytelnych i obiektywnych kryteriów, zgodnie, z którymi tworzenie i znoszenie sądów rejonowych uwarunkowane będzie liczbą rozpatrywanych spraw i liczbą mieszkańców.


Podpisana w Słupcy nowelizacja przewiduje rozwiązanie racjonalne: pozostawia ministrowi sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i znoszenia sądów, ale jednocześnie wprowadza precyzyjne kryteria, na których minister powinien się opierać, decydując o tworzeniu lub znoszeniu sądu. Kryteria te na etapie prac parlamentarnych w wyniku kompromisu politycznego zostały określone, jako 50000 mieszkańców i 5000 spraw.

 

 

 

 

Źródło, fot.: prezydent.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio