Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rozpoczęło się 65. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 02 kwietnia 2014

Foto

Rządowy projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, to jedne z głównych punktów rozpoczynającego się dzisiaj (02.04.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP. Obrady rozpoczęliśmy uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłej wczoraj Krystyny Pośledniej, posłanki Platformy Obywatelskiej.

 

Krystyna Poślednia była samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem, członkiem sejmowych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należała też do, m.in. Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.

 

Zasiłki dla opiekunów

 

Projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów, który rozpatrzymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z projektem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy, ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu, otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz - za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy w życie – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Rząd ustalił wysokość zasiłku dla opiekunów na 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który będzie musiał być złożony w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie projektowanej ustawy.

 

Rząd przyjął projekt 25 marca 2014 r. Tego samego dnia wpłynął on do Sejmu. 26 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Pracy i Polityki Społecznej. (Druk nr 2252)

 

   

 

Deregulacja 91 profesji

 

W trakcie posiedzenia, przeprowadzimy także trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

 

Na liście profesji objętych projektem są, m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja obejmie również, np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze, np. pilot samolotowy zawodowy i liniowy, pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, technik-mechanik lotniczy, technik awionik, dyspozytor lotniczy, mechanik pokładowy, skoczek spadochronowy czy nawigator lotniczy. Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

 

 

Rząd przyjął projekt 25 czerwca 2013 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 17 lipca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Drugie czytanie odbyło się 12 marca 2014 r. Sprawozdawcą komisji będzie wielkopolski poseł Adam Szejnfeld. (Druki nr 1576, 2150, 2150-A)

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio