Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Świadczenie pielęgnacyjne będzie stale wzrastać

Dodano: 04 kwietnia 2014

Foto

Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Dziś (04.03.) przyjęliśmy w Sejmie ustawę ws. świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To krok w dobrą stronę, tryb pracy nad ustawami był wyjątkowo szybki, bo w zasadzie w ciągu tygodnia opracowano obie ustawy. Elementy, które wynikają z dodatkowych rozmów wokół problemów opiekunów osób niepełnosprawnych, będą uzupełniane w Senacie, to naturalna droga.

 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podwyższa świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy zawodowej, żeby opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi.  Ustawa przewiduje, że docelowo świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto prognozowanemu na 2016 r. Projekt wnieśli do Sejmu posłowie PO i PSL. Za jej przyjęciem głosowało 436 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

 

Gwarancja wzrostu świadczenia

 

Przed głosowaniem, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że na etapie prac w Senacie do ustawy zostanie zgłoszona poprawka gwarantująca coroczny wzrost świadczenia pielęgnacyjnego proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia. Jak mówił, ma to być dodatkowa gwarancja dla tych, którzy twierdzą, że wpisanie do ustawy konkretnej kwoty jest niekorzystne dla rodziców, bo nie wiąże wysokości świadczenia z płacą minimalną i nie zapewnia stałej waloryzacji.

 

 

Intencją rządu jest utrzymanie relacji świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnego wynagrodzenia. Jest to możliwe w oparciu o dzisiejsze przepisy dotyczące weryfikacji świadczeń rodzinnych- podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wykluczam, że sam mechanizm weryfikacji może zostać zmieniony. Warto się nad tym zastanowić, jednak w takim wypadku powinien on być taki sam dla wszystkich świadczeń rodzinnych, a nie tylko dla świadczeń pielęgnacyjnych- dodał Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało także "okrągły stół" w sprawie systemowych zmian, które bardziej kompleksowo rozwiązywałyby problemy rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Do współpracy mają zostać zaproszeni eksperci i wszyscy, którzy będą chcieli zabrać merytoryczny głos w dyskusji na ten temat.

 

Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

 

Uchwaliliśmy dziś także ustawę przywracającą prawo do zasiłków opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została przygotowana przez rząd w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od zeszłego roku. Zgodziliśmy się również, by od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwało także tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Zgodnie z rządową propozycją opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają ich zwrot. Będą one wypłacane wraz z ustawowymi odsetkami.

 

 

Więcej [INFOGRAFIKA]: tutaj.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: PAP, platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio