10 lat Polski w Unii Europejskiej - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Dodano: 29 kwietnia 2014

Foto

Polska dobrze wykorzystała te 10 lat w Unii Europejskiej. Możemy z odwagą i nadzieją patrzeć na kolejne 10 lat- mówił premier Donald Tusk na dzisiejszej (29.04.) konferencji prasowej, podczas której, wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, zaprezentował raport "Polskie 10 lat w UE", podsumowujący dekadę członkostwa Polski w UE.

 

 

Premier Tusk stwierdził, że nie wszystko wychodziło tak jakbyśmy chcieli, ale saldo członkostwa jest jednoznacznie pozytywne. Przez 10 lat grupa ludzi, która kwestionuje sens członkostwa maleje, a nie rośnie. Odsetek Polaków zadowolonych z polskiej obecności w UE jest większy niż gdziekolwiek w Europie i wynosi 89 proc. - dodał szef rządu. Premier podziękował tym, którzy byli zaangażowani w proces akcesji polski do UE, m.in. byłym premierom.

 

 

10 lat w Unii

 

Raport MSZ „10 PL-UE Polskie 10 lat w Unii" dotyczy politycznego wymiaru członkostwa naszego kraju w UE. Obejmuje także wzrost inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności naszej gospodarki, a także dużą dynamikę zwiększania się naszego PKB po wejściu naszego kraju do UE.

 

Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Wzrósł prestiż międzynarodowy Polski, która stała się ważną częścią unijnego centrum decyzyjnego, cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację kraju przewidywalnego, odpowiedzialnego i skutecznie zabiegającego w Brukseli o własne interesy. Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych. Nie wszystkie sprawy zakończyły się pełnym sukcesem, ale bez wątpienia bilans 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny.

 


Analiza obecności Polski w UE pokazuje, że potrafiliśmy umiejętnie wykorzystać członkostwo dla skutecznej realizacji strategicznych interesów narodowych, np. przy znacznych cięciach w wieloletnim budżecie UE Polsce udało się wynegocjować jeszcze większe środki niż dotychczas. Polska nabrała umiejętności oddziaływania i kształtowania „świata UE” zgodnie ze swoimi interesami i potrzebami. Wspieraliśmy ideę rynku wewnętrznego, wiedząc, że unijny rynek to motor wzrostu Europy, ale polska gospodarka czerpie z niego najwięcej korzyści. Aktywnie uczestniczyliśmy w najważniejszych debatach UE, wychodząc z inicjatywami oraz biorąc odpowiedzialność za kierunek rozwoju UE. Dobrym przykładem jest udział w debacie o reformie strefy euro motywowany założeniem, że w przyszłości będziemy uczestnikiem tego projektu.

 

Potrafiliśmy także wejść w europejską grę zarówno jeśli chodzi o agendę pozytywną, jak i negatywną. Z jednej strony Polska skutecznie inwestowała w politykę energetyczną UE dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Proces ten trwa nadal i nabiera geostrategicznej perspektywy wraz z kryzysem na Ukrainie i europejską odpowiedzią w postaci koncepcji unii energetycznej. Z drugiej strony, potrafiliśmy przekonać Komisję Europejską do nieprzedkładania inicjatyw legislacyjnych nieodpowiadających naszym interesom (np. sprawa gazu łupkowego).

 

 

 
 

Członkostwo w Unii Europejskiej miało doniosły wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Polska najlepiej wykorzystała szanse stwarzane przez członkostwo spośród państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Staliśmy się liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE i to w czasach kryzysu gospodarczego: po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,8%). Szybsze tempo rozwoju w porównaniu z innymi państwami sprawiło, że Polska osiągnęła dwie trzecie średniego poziomu rozwoju gospodarczego UE. Zdecydowanie spadło bezrobocie i skala ubóstwa. Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwolił na wzrost nakładów inwestycyjnych, głębokie zmiany strukturalne i przyspieszenie tempa modernizacji kraju. W pełni wykorzystaliśmy szanse, które oferuje rynek wewnętrzny UE, poprawiając saldo handlowe w wymianie z krajami członkowskimi. Polska podwyższyła także swoje notowania w rankingach konkurencyjności czy międzynarodowych ocenach wiarygodności finansowej.

 

 

 

Więcej [PREZENTACJA/RAPORT]: msz.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl, platforma.org, msz.gov.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio