Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Pozytywny bilans 10 lat Polski w UE

Dodano: 06 maja 2014

Foto

Członkostwo w Unii Europejskiej miało doniosły wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Polska najlepiej wykorzystała szanse stwarzane przez członkostwo spośród państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Staliśmy się liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE i to w czasach kryzysu gospodarczego: po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się aż o 48,8%.

 

Szybsze tempo rozwoju w porównaniu z innymi państwami sprawiło, że Polska osiągnęła dwie trzecie średniego poziomu rozwoju gospodarczego UE. Zdecydowanie spadło bezrobocie i skala ubóstwa. Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwolił na wzrost nakładów inwestycyjnych, głębokie zmiany strukturalne i przyspieszenie tempa modernizacji kraju. W pełni wykorzystaliśmy szanse, które oferuje rynek wewnętrzny UE, poprawiając saldo handlowe w wymianie z krajami członkowskimi. Polska podwyższyła także swoje notowania w rankingach konkurencyjności czy międzynarodowych ocenach wiarygodności finansowej.

 

   

 

Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Wzrósł prestiż międzynarodowy Polski, która stała się ważną częścią unijnego centrum decyzyjnego, cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację kraju przewidywalnego, odpowiedzialnego i skutecznie zabiegającego w Brukseli o własne interesy. Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych.

 

Bez wątpienia bilans 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny, a według prognoz Komisji Europejskiej także druga dekada rozpocznie się dla Polski bardzo dobrze:

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio