Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Rząd: Spółki za złotówkę i przez Internet

Dodano: 20 maja 2014

Foto

Dalsze zmniejszenie kosztów zakładania spółek kapitałowych zaproponowano na dzisiejszym (20.05.) posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd proponuje istotne zmiany w przepisach dotyczących spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych. Nowe rozwiązania mają sprzyjać rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczegółowe regulacje przedstawiono w założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Spółka za 1 zł

 

Założono, że tworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. Oczekuje się, że to kolejne już obniżenie wartości kapitału zakładowego zwiększy zainteresowanie prowadzeniem działalności w formie spółek z o.o. Kiedy w 2008 r. kapitał zakładowy spółki z o.o. został obniżony z 50 do 5 tys. zł, zaczęło powstawać ich więcej. Aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność spółek z o.o. zaproponowano tworzenie w nich  udziałów beznominałowych, jako konstrukcji alternatywnej wobec tradycyjnego modelu opartego na kapitale zakładowym. Rozwiązanie takie umożliwi bardziej elastyczną gospodarkę finansową w spółce, w tym przeprowadzenie jej szybkiej restrukturyzacji bez konieczności wdrażania kosztownych i długotrwałych procedur. Oznacza to także pozyskanie inwestora bez czasochłonnej procedury obniżenia kapitału.

 

Zaproponowano również nowe rozwiązania służące lepszej ochronie wierzycieli sp. z o.o. Przeprowadzany ma być test wypłacalności, który będzie poprzedzał każdą wypłatę z majątku spółki na rzecz wspólników z tytułu udziału w zysku. Chodzi o to, aby wspólnicy nie dokonywali wypłat dywidendy, w sytuacji gdy spółce grozi utrata płynności finansowej. Obowiązkowe będzie również tworzenie kapitału zapasowego (rezerwy z zysku) na pokrycie ewentualnych strat wierzycieli.

 

 

Rejestracja przez Internet

 

Nowe przepisy umożliwią też rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez internet.  Zapewniona zostanie możliwość zawierania, zmiany i rozwiązywania umów spółek: jawnych i komandytowych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w internecie. Zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru, nie będzie wymagało formy aktu notarialnego, co dla firm oznacza realne oszczędności. Ze wstępnych szacunków wynika, że rocznie ok. 650 przedsiębiorców, którzy wybiorą tę formę zawiązania spółki, nie zapłaci taksy notarialnej. W zależności od wartości wkładów, firmy mogą oszczędzić do 10.000 zł. Aby zachęcić firmy do korzystania z drogi elektronicznej przewidziano obniżenie opłat sądowych za rejestrację w KRS spółek jawnych i komandytowych. Korzystając z wzorców umów wspólnicy będą mogli  zaoszczędzić na opłacie sądowej: 250 zł w przypadku rejestracji i 50 zł przy zmianach w umowie. Ocenia się, że przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mogą zyskać ok. 1 mln zł oszczędności rocznie.

 

 

Więcej: premier.gov.pl

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio