82,5 mld euro dla Polski w latach 2014-2020 - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

82,5 mld euro dla Polski w latach 2014-2020

Dodano: 03 czerwca 2014

Foto

Komisja Europejska pod koniec maja zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności.

 

 

Moim zdaniem, pieniądze z budżetu unijnego będą służyły rozwojowi Polski, szczególnie, że to ostatnia tak pozytywna dla Polski perspektywa unijna. Ważne jest to, że Polska będzie się rozwijała, a dużo mniej ważny jest fakt, że Platforma spełniła swoją obietnicę wyborczą, dotyczącą unijnego budżetu. Porozumienie w sprawie budżetu UE to bardzo ważna szansa dla Polski na drugi skok cywilizacyjny.

 

Wzrost wsparcia przedsiębiorców

 

Zgodnie z Umową Partnerstwa, fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

 

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

Rewitalizacja miast

 

Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty, m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc.

 

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją, w tym rewitalizacją społeczną, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.

 

Silna pozycja Polski

 

Szybsze niż zakładaliśmy zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa potwierdza nie tylko silną pozycję Polski w negocjacjach z Komisją Europejską, ale także nasze bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Możemy być dzisiaj dumni z tego, że jako jedni z pierwszych w Unii kończymy negocjacje dokumentu, który wyznacza ramy inwestowania Funduszy Europejskich w Polsce na kolejne siedem lat-powiedziała wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

 

Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

 

 

 

Więcej o Funduszach Europejskich 2014-2020: tutaj.

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, mir.gov.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio