Do 21 lipca poznamy kandydatów PO w wyborach samorządowych - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Do 21 lipca poznamy kandydatów PO w wyborach samorządowych

Dodano: 23 czerwca 2014

Foto

Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął uchwałę w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów w wyborach samorządowych w 2014 roku. KW PO zgłosi kandydatów do rad miast w miastach na prawach powiatu,  rad gmin i rad miejskich powyżej 20000 mieszkańców, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

 

Rady powiatów i rady regionów Platformy Obywatelskiej do 21 lipca 2014 roku zatwierdzą listy kandydatów, a ewentualnych zmian będą mogły dokonać rady regionów do dnia 28 lipca 2014 r.

 

 

Wybory samorządowe zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Zgodnie z przepisami samorządowych ustaw ustrojowych kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W związku z tym, że koniec obecnej kadencji nastąpi 21 listopada 2014 r. okres, w którym wybory powinny zostać zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów to od 21 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r.

 

Datę wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Oznacza to, że wybory powinny zostać zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org, info.pkw.gov.pl, Krzysztof Kaczanowski

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio