Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Nie wierzę w skuteczność komisji śledczej ds. likwidacji WSI

Dodano: 21 lipca 2014

Foto

Osobiście, nie bardzo wierzę w skuteczność komisji śledczej ds. likwidacji WSI i działalności odpowiedzialnego za nią Antoniego Macierewicza. Bez wątpienia jednak uczynki pana Macierewicza, który był wówczas wiceszefem MON, i ich konsekwencje polityczne, powinny zostać zbadane. Komisja musiałaby, ze względu na temat, pracować przez większość czasu w trybie tajnym, trudno więc przewidywać, że jakiekolwiek efekty jej pracy mogłyby ujrzeć światło dzienne- tłumaczyłem wczoraj (20.07.) w rozmowie z dziennikarzami Polskiej Agencji Prasowej.

 

We wstępnym porządku obrad, rozpoczynającego się jutro 72. posiedzenia Sejmu, punkt dotyczący powołania tej komisji, figuruje jako sporny. Jeśli ten punkt ostatecznie znajdzie się w porządku obrad, wówczas klub podejmie decyzję o ewentualnym wsparciu dla tego przedsięwzięcia.

 

Komisja ds. likwidacji WSI

 

Zgodnie z propozycją Twojego Ruchu, komisja śledcza miałaby zbadać okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i weryfikacji ich kadr oraz stworzeniu i publikacji raportu z weryfikacji WSI, tzw. raportu Macierewicza, a także samej weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.. Komisja miałaby też zbadać skutki tych działań.

 

Wnioskodawcy postulują, aby komisja śledcza oceniła, m.in. jakość uchwalonego prawa dot. likwidacji WSI, materialne i niematerialne szkody wyrządzone osobom, których nazwiska znalazły się w raporcie z weryfikacji WSI, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w wyniku opublikowania informacji o pracy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, koszty funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Macierewicza i Jana Olszewskiego, materialne i niematerialne straty ponoszone przez Polskę w wyniku opracowania raportu przez Macierewicza i jego opublikowania przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

 

Sejm zdecyduje

 

Komisję powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład Sejm bezwzględną większością głosów. W skład komisji może wchodzić do 11 członków. Jej skład powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności.

 

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się jutro rano, na początku 72. posiedzenia Sejmu RP.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: PAP, rp.pl

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio