Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Duży sukces programu "Mieszkanie dla Młodych"

Dodano: 24 lipca 2014

Foto

Ponad 6 tysięcy kredytów przyznano w pierwszym półroczu programu „Mieszkanie dla młodych”. To wynik ponad trzykrotnie lepszy od startu programu „Rodziny na swoim” w ramach, której przyznano 1,9 tys. kredytów. Województwo Wielkopolskie znalazło się w pierwszej trójce regionów, w których program cieszył się największym powodzeniem.

 

 

Prorodzinny program

 

Efektem „Mieszkania dla Młodych” są nie tylko zawarte z pomocą państwa umowy kredytu na zakup nowych mieszkań. Bardzo ważne jest także prorodzinne oddziaływanie programu. Co drugie młode małżeństwo, które korzysta z MdM wychowuje przynajmniej jedno dziecko.

 

Program dał również impuls do zainteresowania inwestorów segmentem, tzw. mieszkań popularnych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. deweloperzy rozpoczęli budowę o ponad 50 proc. więcej mieszkań niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z pewnością część z tych inwestycji trafi do nabywców uczestniczących w programie MdM.

 

Ponad 6 tys. kredytów

 

W raporcie Narodowego Banku Polskiego po pierwszym kwartale działania programu zauważono, że deweloperzy dostosowują ceny przeciętnych mieszkań do limitów programu „Mieszkanie dla młodych”. Na większości badanych przez NBP rynkach lokalnych ceny transakcyjne spadły.

 

W ciągu pół roku, w ramach programu udzielono kredytów o wartości 1,1 mld zł, zawarto 6319 umów kredytowych. Zdecydowana większość dotyczy zakupu lokalu mieszkalnego, reszta domu jednorodzinnego. 55% umów zawarły osoby samotne, 45%- małżeństwa. Wnioski kredytowe w ramach programu przyjmuje 11 banków.

 

 

Jeszcze lepszy program

 

W celu jeszcze lepszego dopasowania programu do realnych potrzeb, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało zmiany ustawy o MdM, m. in. na większe wsparcie będą mogły liczyć rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Zmiany dotyczą m. in.:

-wsparcia członków spółdzielni mieszkaniowych podpisujących ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu (obecnie spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w programie, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków);

-podwyższenia wysokości wsparcia dla małżeństw i osób posiadających co najmniej dwójkę dzieci do 20 proc. wartości mieszkania; w przypadku trójki lub większej liczby dzieci wsparcie wyniosłoby 25 proc.;

-doprecyzowania definicji nowo wybudowanego mieszkania, aby usunąć wątpliwości, czy z programu mogą korzystać nabywcy mieszkań powstałych w budynkach remontowanych i przebudowywanych (np. w ramach procesu rewitalizacji);

-rozszerzenia katalogu osób, które mogą przystąpić do kredytu w sytuacji nieposiadania przez kupującego wystarczającej zdolności kredytowej.

 

Liczba zawartych do 30 czerwca 2014 r. umów kredytowych z pomocą z MdM w poszczególnych województwach:

 

  Lokalizacja

 Liczba kredytów

 % wszystkich

 województwo pomorskie

 1099

 17,39

 województwo mazowieckie

 1017

 16,09

 województwo wielkopolskie

 978

 15,48

 województwo dolnośląskie

 499

 7,90

 województwo małopolskie

 402

 6,36

 województwo warmińsko-mazurskie

 374

 5,92

 województwo kujawsko-pomorskie

 303

 4,80

 województwo łódzkie

 263

 4,16

 województwo zachodniopomorskie

 257

 4,07

 województwo śląskie

 256

 4,05

 województwo lubuskie

 211

 3,34

 województwo podlaskie

 208

 3,29

 województwo lubelskie

 170

 2,69

 województwo podkarpackie

 128

 2,03

 województwo świętokrzyskie

 86

 1,35

 województwo opolskie

 68

 1,08

 Łącznie

 6319

 100

 

 

 

Dla osób zainteresowanych dofinansowaniem, uruchomiony został adres mailowy mdm@mir.gov.pl, na który można przesyłać pytania związane z programem MdM.

 

 

 

 

 

Więcej informacji o programie MdM: tutaj.

 

 

 

 

 

 

 Źródło: platforma.org za mir.gov.pl, Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio