Zakończyło się 73. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zakończyło się 73. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 29 sierpnia 2014

Foto

Wysłuchanie informacji premiera Donalda Tuska na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy było głównym punktem kończącego się dziś 73. posiedzenia Sejmu RP. O planach poszczególnych resortów mówili także  kierujący nimi ministrowie.

 

 

Plany rządu do 2015 r.

 

Premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie globalnej kwoty przeznaczonej na waloryzację rent i emerytur. Będzie to oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia wyniesie w 2015 r. 36 zł.  W porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł, proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom– ocenił szef rządu. Jak dodał, zmiany obejmą tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł.

 

Donald Tusk zaznaczył także, że ulgi na 3 i kolejne dziecko zostaną zwiększone o 20 proc. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł. Według premiera, nowe ulgi będzie można wykorzystywać na zasadach, zgodnie z którymi osoby mniej zarabiające, i nie płacące dostatecznie wysokich podatków, będą mogły otrzymać zwrot z kasy państwa. Przykładowo,  rodzina z trójką dzieci, w której ociec zarabia 1,7 tys. zł, a matka zajmuje się potomstwem, przy wspólnym rozliczeniu za 2014 r. zamiast 430 zł odliczenia od podatku uzyska 4,2 tys. zł zwrotu. Premier zaproponował, by od tego roku podatkowego każda polska rodzina z dziećmi mogła w pełni wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. Zaznaczył, że na tej zmianie skorzysta 52 proc. podatników z trójką dzieci. Będzie to ok. 1 mln 200 tys. rodzin.

 

 

Sprawna obrona państwa

 

W trakcie trzydniowego posiedzenia rozpatrzyliśmy także m. in. w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Celem proponowanych zmian w ustawie, jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O  ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa.  W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa. (Druk nr 2609)

 

Uzasadnienie projektu przedstawił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Projekt skierowany został do Komisji Obrony Narodowej.

 

 

Zachowana osobowość prawna PFRON

 

Przyjęliśmy także m. in. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W nowelizacji zapisano też zwolnienie z podatku CIT dochodów Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W dalszej kolejności ustawa będzie rozpatrywana w Senacie. (Druki nr 2616, 2617, 2692)

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło, fot.: sejm.gov.pl, Krzysztof Białoskórski, premier.gov.pl, platforma.org

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio