Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Budżet na 2015 rok wstępnie przyjęty

Dodano: 03 września 2014

Foto

Budżet na rok 2015 wstępnie został przyjęty przez Radę Ministrów na wczorajszym (02.09.) posiedzeniu. W 2015 r. dochody budżetu mają wynieść 297,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 343,3 mld zł, a deficyt nie może przekroczyć 46,1 mld zł. Dochody podatkowe wyniosą 269,8 mld zł, jest to o 4,6% więcej niż w roku poprzednim.

 

Na dochody budżetowe wpłyną czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych.

 

Zmiany podatkowe

 

Przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne, w tym m.in.: realny wzrost PKB o 3,4%; inflacja– 1,2 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%, wzrost spożycia prywatnego o 4,2%.

 

 

Na część dochodową budżetu wpłyną zmiany podatkowe oraz zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych. Chodzi o zapowiadane przez premiera zwiększenie o 20% ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz skorzystanie z pełnej kwoty ulgi przez osoby, które dotychczas, z powodu zbyt małego podatku, nie mogły w pełni jej wykorzystać.

 

 

 

Źródło, fot.: premier.gov.pl

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio