Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Ostatnie posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Donalda Tuska

Dodano: 18 września 2014

Foto

Donald Tusk ostatni raz poprowadził we wtorek (16.09.) posiedzenie Rady Ministrów. Dla premiera było to 372 posiedzenie rządu, licząc obie kadencje. Posiedzenie nie zakończyło się żadnymi decyzjami ani postanowieniami.

 

Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że dobrym zwyczajem jest, iż po złożeniu dymisji nie podejmuje się już żadnych ważnych postanowień, zostawia się je dla nowego premiera. Ten ostatni tydzień to był taki czas porządkowania spraw.Dzisiaj rola Donalda Tuska jako premiera się zakończyła. Jeszcze do poniedziałku sprawuje ten urząd, później do tego gmachu wchodzi Ewa Kopacz i zaczyna nowy rozdział- zaznaczyła.

 

 

Donald Tusk złożył dymisję w związku z objęciem przez niego od 1 grudnia b.r. stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej. Prezydent Bronisław Komorowski przyjął tę dymisję 11 września powierzając równocześnie Donaldowi Tuskowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. 15 września prezydent desygnował na premiera Ewę Kopacz i to ona formuje nowy gabinet.

 

5 najważniejszych sukcesów rządu

 

Wprowadzenie pakietu rozwiązań na rzecz rodziny

Roczne urlopy rodzicielskie, darmowy podręcznik, Karta Dużej Rodziny, program dofinansowania in vitro, wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci, zwiększenie dofinansowania do budowy żłobków, zmniejszenie opłat za przedszkola.

 

Skok infrastrukturalny

Ponad 1800 km autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku od listopada 2007 r. Budowa ponad 2600 Orlików. Modernizacja 89 dworców i 5,4 tys. km torów kolejowych. Modernizacja 10 lotnisk. 90 wybudowanych lub zmodernizowanych komend od 2013 roku. Budowa 12,6 tys. km sieci szerokopasmowego internetu. Modernizacja 2000 ośrodków naukowych. Udane przygotowanie i organizacja EURO 2012.

 

Silna Polska w UE

Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Sukces merytoryczny i organizacyjny polskiej prezydencji w UE w 2011 roku. Wynegocjowanie 300 mld z budżetu UE w 2013 roku. Polski premier wybrany szefem Rady Europejskiej w 2014 roku.

 

Utrzymanie wzrostu gospodarczego w Polsce

Polska z wynikiem 20,1% znajduje się na pierwszym miejscu w UE pod względem wielkości skumulowanego PKB w latach 2008-2013. Dla porównania druga w zestawieniu Słowacja odnotowała skumulowany wzrost na poziomie 11,1%, przy średniej unijnej na poziomie -0,9%. Wzrost PKB za II kwartał 2014 r. wyniósł 3,3%.

 

Inwestycje w bezpieczeństwo Polski: polską armię i energetykę

Zniesienie poboru do wojska od 2009 roku i postawienie na rozwój armii zawodowej. Zwiększenie nakładów finansowych na armię (w 2013 r. ok. 5,913 mld zł, w porównaniu do 3,898 mld zł w 2006 roku) i zakup nowoczesnego sprzętu (m.in. Leopardy, Rosomaki). Zwiększyliśmy pojemność magazynów gazowych, powstaje blisko 1000 km nowych gazociągów. Kończymy budowę terminala LNG w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Opolu - największej inwestycji przemysłowej w wolnej Polsce, która będzie dostarczać prąd do 2 mln gospodarstw domowych.

 

 

5 najtrudniejszych reform rządu

 

Wydłużenie wieku emerytalnego

Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Reforma była potrzebna ze względów demograficznych - w latach 2010-2040 liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o 4,9 mln. Brak reformy groziłby zachwianiem bezpieczeństwa emerytalnego Polaków.

 

Reforma OFE

Rząd przyjął zmiany, w ramach których zlikwidowano część obligacyjną OFE i wprowadzono dobrowolność, jeśli chodzi o dalsze przekazywania przyszłych składek do OFE. Dzięki reformie udało się zapewnić zarówno bezpieczeństwo finansów publicznych, jak i przyszłych emerytur.

 

Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo poszły dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Od 2015 roku wszystkie sześciolatki będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. To szansa na jego szybszy rozwój, zwiększanie samodzielności i odkrywanie talentów.

 

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wzmocnienie apolityczności prokuratury i niezależności prokuratorów w konkretnych sprawach, a także zwiększenie roli samorządu zawodowego prokuratorów – to główne założenia nowelizacji ustawy o prokuraturze, obowiązującej od 31 marca 2010 roku. Reforma zapewniła apolityczność prokuratury.

 

Reformy w służbie zdrowia

Wprowadzenie od stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej, której celem było ograniczenie nadużyć finansowych przy refundacji leków. Uruchomienie od stycznia 2013 r. systemu eWUŚ, dzięki któremu przy rejestracji do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód tożsamości i PESEL, zamiast dokumentów poświadczających opłacenie składek (tzw. RMUA). Od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać pakiety: onkologiczne – pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie; kolejkowe – zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

 

 

 

 

Źródło, fot.: platforma.org

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio