Facebook Flickr YouTube Sejmometr

NATO i UE- filary polityki zagranicznej Polski [WIDEO]

Dodano: 06 listopada 2014

Foto

Filary naszej polityki zagranicznej to członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Postawiliśmy na nie jakiś czas temu i nie popełniliśmy błędu. Tę politykę będziemy kontynuować-zapowiedział dziś (06.11.), w Sejmie szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.

 

 

Wzmacnianie pozycji w silnym NATO i silnej UE

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza trzy fakty zdecydowały o dzisiejszej pozycji Polski i były to kamienie milowe w odzyskiwaniu przez Polaków miejsca w świecie zgodnego z ich aspiracjami i naszym potencjałem. Te fakty to odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1989 roku, przystąpienie do NATO w 1999 roku oraz wstąpienie do UE w 2004 roku. W ciągu tych 25 lat staliśmy się członkiem najpotężniejszego na świecie sojuszu wojskowego i na niespotykaną skalę przyspieszyliśmy nasz rozwój cywilizacyjny. „Wydarzenia ostatnich miesięcy potwierdziły, że nie popełniliśmy błędu stawiając na dwa filary polskiej polityki zagranicznej: członkostwo w UE i w NATO”, powiedział minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.


Te dwa priorytety pozostaną niezmienione. „Polska będzie nadal wzmacniać pozycję w silnym NATO i w silnej UE”, powiedział Grzegorz Schetyna. W ramach NATO „naszym najważniejszym planem jest wdrożenie planu gotowości Sojuszu. Czuwamy nad napiętym kalendarzem realizacji uzgodnień w zakresie ćwiczeń, dowodzenia, planowania obronnego i operacyjnego oraz rozmieszczenia sprzętu”. Zależy nam też na jak najszybszym utworzeniu Sił Natychmiastowego Reagowania. Grzegorz Schetyna przypomniał, że w 2016 roku szczyt NATO odbędzie się w Polsce.

 

 


Pogłębianie kontaktów z USA

 

„Zależy nam na pogłębianiu polityki bezpieczeństwa i obrony ze Stanami Zjednoczonymi. Dotychczasowe programy, czyli obecność rotacyjnych sił zbrojnych USA i innych sojuszników, przygotowania do rozmieszczenia w Polsce w 2018 roku elementów obrony przeciwrakietowej należy uznać za sukces”, mówił minister spraw zagranicznych.

 

Stale rośnie liczba wyzwań, które wyłamują się z ram polityki bezpieczeństwa. Jak powiedział szef resortu spraw zagranicznych „dzisiaj dyplomacja to coraz częściej zarządzanie niestabilnością”. Źle się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojna ogarnęła Irak, Syrię, walki toczą się u granic Turcji. Ale „nie będziemy przymykać oczu na płynące z południa zagrożenie terroryzmem, katastrofami humanitarnymi, zakłócaniem dostaw surowców energetycznych, aktami prześladowań i zbrodni wojennych w stosunku do mniejszości religijnych czy etnicznych, bo bezpieczeństwo Europy jest jedno i niepodzielne. Gotowi jesteśmy umacniać je razem z naszymi sojusznikami, także na południowych rubieżach w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Musi ona jednak działać tak samo w odniesieniu do Południa, jak i do Wschodu. Wiemy, że nasi partnerzy myślą tak samo”. Grzegorz Schetyna przypomniał, że jedno z posiedzeń Rady Europejskiej w 2015 roku ma być poświęcone kwestiom obronności.


Z Rosją współpraca tam, gdzie jest to możliwe

 

„W dyskusjach o bezpieczeństwie w ramach UE dużą wagę przywiązujemy do współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego”, powiedział Schetyna i zapowiedział, że Trójkąt będzie też aktywny na Wschodzie. Minister spraw zagranicznych uważa, że zapowiedziany na 2015 rok szczyt z udziałem prezydentów Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec „doda jeszcze więcej wigoru współpracy weimarskiej”. Grzegorz Schetyna liczy też na większą współpracę z krajami bałtyckimi. Konflikt na Ukrainie pogorszył relacje polsko-rosyjskie. „Za sprawą Rosji zakwestionowany został ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie” i obecny rok wcale nie przyniósł satysfakcji w tym względzie. „Podważono zasady nienaruszalności granic, niestosowania siły w sporach międzynarodowych, suwerenności państw”, mówił Grzegorz Schetyna. Jednak zaznaczył, że „nie chcemy nowej żelaznej kurtyny”, aczkolwiek Rosja „oddala się od Europy”.

 

„W stosunkach z Federacją Rosyjską będziemy dążyć do utrzymania współpracy tam, gdzie jest ona możliwa”, powiedział Grzegorz Schetyna. Dyplomacja polska będzie podtrzymywać kanały komunikacji z Rosją, jednocześnie nasza aktywność będzie wpisywać się w szerszą strategię Unii Europejskiej. Działając wspólnie z pozostałymi 27 państwami członkowskimi, możemy osiągnąć więcej - uważa szef resortu spraw zagranicznych.


Ukraina i Partnerstwo Wschodnie

 

Ukraina należy do naszych priorytetów jeśli chodzi o pomoc na rzecz rozwoju i spraw humanitarnych. W interesie Polski leży transformacja Ukrainy w państwo nowoczesne i stabilne, oparte na rządach prawa, uczestniczące we współpracy europejskiej. „Nasze stanowisko w sprawie bezwzględnego poszanowania niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne i zdecydowane”, powiedział szef MSZ. Zapowiedział też zwiększenie w przyszłym roku pomocy dla tego kraju do kwoty większej niż 21mln euro. I zapewnił, że pomysł Partnerstwa Wschodniego miał sens.


W tym roku kończy się nasza dotychczasowa misja w tym kraju, ale Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Polska rozważa udział w nowej, mniejszej niż dotychczasowa misji szkoleniowej w Afganistanie.


Unia energetyczna to nadal priorytet

 

Minister spraw zagranicznych powiedział, że polski pomysł unii energetycznej stał się jednym z priorytetów obecnej KE. „Z obecnością Polski w Unii Europejskiej ściśle wiąże się nasze bezpieczeństwo energetyczne; jak pokazuje kryzys ukraiński, energia wciąż może pozostawać instrumentem nacisku politycznego. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że polska koncepcja unii energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski i pozostałych państw członkowskich, jest dziś jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej”. Grzegorz Schetyna podkreślił, że „dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych oraz mechanizmy solidarnościowe zapewnią, że żadne państwo członkowskie nie zostanie pozostawione same sobie - na wypadek kryzysu dostaw”.


Wsparcie dla Polonii i przedsiębiorców

 

Szef MSZ zapowiedział kontynuowanie wsparcia dla Polonii, dążenie do poprawy statusu społecznego Polaków na Wschodzie oraz pomoc naszym przedsiębiorcom za granicą. "Globalne zaangażowanie Polski oznacza dbałość o utrzymanie więzi z blisko 20-milionową, rozsianą po świecie Polonią. Współpraca z nią coraz częściej przynosi korzyści obu stronom. Aktywizacja zawodowa i polityczna młodszych pokoleń Polonii, ich zaangażowanie społeczne, sprzyjają utrwalaniu relacji Polski z krajami ich zamieszkiwania oraz umacniają dobry wizerunek naszego państwa" - powiedział Schetyna.

 

Szef MSZ zadeklarował, że tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała, a dotyczy to zwłaszcza Polaków na Wschodzie, Polska stanowczo będzie "dążyć do poprawy ich statusu społecznego i materialnego, a także do zapewnienia im realnego prawa do utrzymywania związków z ojczyzną". Jak dodał, MSZ uważnie przygląda się też statusowi Polaków w Niemczech. Schetyna podkreślił, że MSZ nacisk kładzie na wsparcie oświaty i mediów polonijnych, umacniając tym tożsamość naszej diaspory. Natomiast głównym zadaniem polskich placówek za granicą ma być wspieranie naszych przedsiębiorców na zagranicznych rynkach.

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 


Źródło, fot.: platforma.org, msz.gov.pl, sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio