80. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO] - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

80. posiedzenie Sejmu RP [WIDEO]

Dodano: 25 listopada 2014

Foto

Podczas rozpoczynającego się juto (26.11.) trzydniowego posiedzenia Sejmu RP zajmiemy się m.in. rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą oraz rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wysłuchamy także m.in. informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Polityczna część umowy stowarzyszeniowej

 

Unia Europejska i Ukraina podpisały polityczną część umowy stowarzyszeniowej 21 marca w Brukseli. Podpisy pod umową złożyli przywódcy 28 państw Unii, szef Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a ze strony Ukrainy premier tymczasowego rządu Arsenij Jaceniuk. Polityczne rozdziały porozumienia mówią o wspólnych demokratycznych wartościach i zasadach wolnego rynku, na których opiera się współpraca UE i Ukrainy, kooperacji w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nowych instytucjonalnych formach współpracy, takich jak regularne szczyty UE-Ukraina i Rada Stowarzyszenia na szczeblu ministrów. W umowie nie ma wzmianki o możliwości przystąpienia Ukrainy do UE w przyszłości. W preambule mówi się ogólnie o "europejskich aspiracjach" i "europejskim wyborze" tego kraju. Druga część umowy stowarzyszeniowej, dotycząca utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, została podpisana w Brukseli 27 czerwca.

 

 

Karta Dużej Rodziny

 

Porządek obrad został uzupełniony również o pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od początku 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych - niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów.

 

Nowelizacja ustawy i wysłuchanie informacji NIK

 

Podczas posiedzenia zajmiemy się także m.in. projektem noweli ustawy o usługach płatniczych, projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który zakłada odchodzenie od zamykania stadionów za wybryki kibiców oraz poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Podczas posiedzenia wysłuchamy również informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

 

 

Więcej [WIDEO]: tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 


Źródło, fot.: klub.platforma.org, Rafał Zambrzycki

 

 

 

 

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio