Sejm zakończył 86 posiedzenie - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Sejm zakończył 86 posiedzenie

Dodano: 06 lutego 2015

Foto

86 posiedzenie Sejmu odbyło się w dniach 4 – 6 luty. Wysoka Izba zajęła się wieloma ważnymi projektami. Pracowano nad planami zaostrzenia kar dla pijanych kierowców, nad zmianami w prawie spadkowym. Odbyło się drugie czytanie obywatelskiego projektu w sprawie altan działkowych. To tylko niektóre ze spraw poruszanych na posiedzeniu Sejmu.

 

 

Zaostrzenie kar dla kierowców pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Zmiany w kodeksie karnym przewidują karę bezwzględnego pozbawienia prawa jazdy na okres  3 – 15 lat, a w przypadku recydywistów dożywotnio. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, które zostało wcześniej zabrane, będzie traktowane jak przestępstwo, a karą może być grzywna, ograniczenie wolności lub 2 lata więzienia. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h lub przewóz większej niż dopuszczalnej liczby pasażerów (nie dotyczy kierowców pojazdów komunikacji miejskiej) grozić będzie zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Pojawiają się również dodatkowe sankcje finansowe dla kierowców będących pod wpływem alkoholu czy narkotyków. A to nie wszystkie propozycje zawarte w projekcie mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

 

Zmiany w prawie budowlanym – działkowcy nie będą musieli rozbierać altan

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadza definicje „altany działkowej”. Nie wnikając w szczegóły, zmiana uchroni blisko 900 tys. działkowców od zarzutu samowoli budowlanej. Całe zamieszane wynikało z definicji altany przyjętej Naczelny Sąd Administracyjny. Projekt wniósł do Sejmu 27 października 2014 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”.

 

Za długi spadkowe odpowiesz do wysokości dziedziczonego majątku

W myśl obecnie obowiązujących przepisów spadkobiorca w okresie 6 miesięcy od otrzymania informacji o spadku powinien złożyć stosowne oświadczenie. Może odrzucić spadek, przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) lub z jej ograniczeniem (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). W przypadku nie złożenia oświadczenia o swojej decyzji w ustawowym terminie, automatycznie dziedziczy wszystko, łącznie z długami. Projekt przewiduje, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Zmianie ma też ulec proces wyceny spadku. Zamiast kosztownej wyceny sporządzanej przez komornika będzie można sporządzić „prywatny” spis inwentarza. W razie uwag do spisu strony mogą wnioskować o wycenę komorniczą.

 

Sejm uchwalił Ustawę ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Sejm zdecydowaną większością głosów (za - 254 , przeciw - 175, wstrzymała się – 8, nie głosowało – 22) ratyfikował Konwencje Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule w dniu 11 maja 2011 r. Wśród części środowisk tekst konwencji budził kontrowersje. Należy jednak pamiętać, że nadrzędnym celem jest ochrona kobiet - ofiar przemocy. Stanowi ona dopełnienie polskich rozwiązań prawnych w tym zakresie.

 

 

Więcej informacji o 86 posiedzeniu Sejmu tutaj.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot.: www.sejm.gov.pl


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio