Bronisław Komorowski z poparciem Platformy Obywatelskiej - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Bronisław Komorowski z poparciem Platformy Obywatelskiej

Dodano: 09 lutego 2015

Foto

Uchwałą Rady Krajowej Prezydent Bronisław Komorowski otrzymał poparcie Platformy Obywatelskiej w ubieganiu się o najwyższy urząd w państwie. Rada podjęła decyzje jednogłośnie. Prezydent podkreślał, że chce być kandydatem niezależnym z poparciem Platformy.

 

 

 

Premier Ewa Kopacz: „Dla Platformy nie jest to decyzja trudna”

Panie Premier podziękowała za 5 lat dobrej pracy Prezydenta dla Polski. Mówiła, że wysokie zaufanie społeczne i poparcie świadczy o słuszności decyzji Platformy podjętej przed poprzednimi wyborami prezydenckimi. Wspominała o trudnych czasach i o odpowiedzialności spoczywającej na politykach. Osoby kierujące życiem politycznym kraju powinny poszukiwać konsensu, ale równocześnie powinny dać odpór radykalizmowi, niezależnie z jakiej strony pochodzi. Podkreśliła niezachwiany proeuropejski kurs rządu i prezydenta warunkujący wzrost jakości życia i dobrobytu Polaków. Kończąc swoje wystąpienie Pani Premier podziękowała Klubowi Parlamentarnemu za podstawę w trakcie głosowań na 86 posiedzeniu Sejmu.

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski: „Kandydowanie w wyborach prezydenckich to naprawdę wielka odpowiedzialność”

Pan prezydent podziękował za poparcie wyrażone uchwałą. Mówił o wysokim zaufaniu jakim się cieszy, że jest to dla niego źródło osobistej satysfakcji. Prezydent nawiązał do hasła poprzedniej kampanie prezydenckiej „Zgoda buduje”. W jego opinii  zgodna współpraca na linii prezydent – rząd  jest warunkiem postępu. Wspominał o wyzwaniach przed jakimi stoi Polska. W pierwszej kolejności poruszył temat kryzysu demograficznego. Edukacja, dobra, stabilna praca, własne mieszkania dla młodych ułatwią zakładanie rodziny, umożliwią dobry start w dorosłość. Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie lepszego klimatu dla przedsiębiorczości, deregulacje, rozstrzyganie sporów podatkowych na rzecz podatnika czy wreszcie innowacyjność gospodarki wynikająca ze współpracy na linii przedsiębiorcy – uczelnie wyższe – w tych obszarach jest jeszcze wiele do zrobienie. Prezydent wspominał o prawie, należy dokładać wszelkich starań w procesie stanowieni by jego jakość była jak najlepsza. Mówił też o bezpieczeństwie kraju, które w ostatnim czasie nabrało szczególnego znaczenia. Zwiększenie nakładów na obronność do 2% PKB pozwoli zrealizować ambitny Program Modernizacji Polskich Sił Zbrojnych. Pogłębianie integracji europejskiej i działanie na rzecz Unii Energetycznej są kolejnymi aspektami zwiększania bezpieczeństwa naszego kraju. Prezydent wyraził nadzieję, że kolejny szczyt NATO odbędzie się w 2016 roku w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, w którym należy pamiętać, podpisano Układ Warszawski.

Prezydent swoje wystąpienie zakończył słowami: „Kandyduję z poparciem Platformy Obywatelskiej, bo głęboko wierzę we wspólnotę drogi i celu. Przeszliśmy razem długą, niezwykłą i dobrą dla Polski drogę. Mamy przed sobą jasny cel, nowoczesną, zasobną i bezpieczną Polskę. Mamy przed sobą kolejne zwycięstwa, kolejne wspólne zwycięstwa.”

 

Źródło: www.plaforma.org.pl, fot.: www.platforma.org.pl


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio