Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Na 87. posiedeniu Sejm uchwalił ustawę o OZE

Dodano: 23 lutego 2015

Foto

Prace nad rządowym projektem ustawy o OZE trwały od lipca 2014. Na 87. posiedzeniu Sejmu zajął się poprawkami Senatu, które, ze szkodą dla ogółu obywateli, przyjął. W procesie tworzenia prawa potrzeba jak najszerszego spojrzenie na dane zagadnienie. Przepisy stanowione w Sejmie są prawem krajowym dotyczącym całości społeczeństwa, powinny godzić sprzeczne interesy.

 

Korzyści dla prosumentów

Przyjęta poprawka zakłada, że sprzedawca energii (dystrybutor) ma obowiązek odkupić od prosumenta wyprodukowaną energię po jednostkowej cenie gwarantowanej, znacznie wyższej niż średnia cena hurtowa prądu w Polsce. Obowiązek zakupu wynosi 15 lat, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Są to niewątpliwie dobre warunki dla właścicieli instalacji o mocy do 10 kW.

Wątpliwości

Wysokie stawki odkupu energii od właścicieli mikroinstalacji mogą motywować do odsprzedawania całej wytworzonej energii do sieci. Taka osoba przestaje być prosumentem, a zaczyna być producentem. Różnice w cenie, powstałe w wyniku dotowania instalacji OZE, zapłacą wszyscy odbiorcy prądu, niezależnie od zamożności. Osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych (bloki, kamienice) są pozbawione możliwości montowanie mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW kosztuje ok. 70 tys. zł i jest dostępna tylko dla zamożniejszej części społeczeństwa, jak szacuje się dla ok. 200 tys . gospodarstw domowych. Pozostałe 16 mln rodzin w swoimi wyższymi rachunkami za prąd będzie finansować bardzo wysokie wsparcie właścicieli mikroinstalacji.

Klub Parlamentarny PO nie jest przeciwny rozwojowi energetyki prosumenckiej, popiera jednak rozwiązania racjonalne, które nie skutkują wzrostem cen prądu w Polsce.

 

Źródło: Klub Parlamentarny PO, www.wnp.pl, www.polskieradio.pl, fot. A. Kasprzak

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio