Facebook Flickr YouTube Sejmometr

O gospodarce odpadami na Sekretariacie Samorządowym Wielkopolskiej PO

Dodano: 19 marca 2015

Foto

Sekretariat Samorządowy organizowany przez wielkopolską Platformę Obywatelską zawsze był okazją do wymiany poglądów. W szerokim gronie osób reprezentujących różne instytucje  prowadzone są dyskusje o możliwie jak najbardziej aktualnej dla samorządów tematyce. Tym razem rozmowy dotyczyły problemów gospodarki odpadami w kontekście wojewódzkich planów inwestycyjnych.

 

Debata toczyła się z udziałem  podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Ostapiuka. Po kilku słowach wstępu Pana Posła Rafała Grupińskiego, członków Zarządu Województwa Pani Marzeny Wodzińskiej i Pana Leszka Wojtasiaka referat wygłosił Pan Minister. Wskazywał na szereg problemów jakie pojawiają się w kontekście gospodarki odpadami. Koncentrował się wokół regulacji wprowadzonych Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Mówił o szczelności systemu zbiórki odpadów komunalnych, baterii czy akumulatorów. Poruszył problem budowy spalarni śmieci w kontekście pozyskiwania na nie funduszy z UE. Wskazywał na konieczności zapewnienia nowym instalacją odpowiedniego dopływu odpadów do przerobu pod rygorem utraty dofinansowania.

 

Następnie miała miejsce dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Pan Minister odpowiadał na pytania, wyjaśniał wątpliwości. O wadze poruszanych tematów niech świadczy fakt znacznego przedłużenia czasu przewidzianego na debatę.

 

Wśród obecnych gości znajdowali się przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie, starości, radni oraz przedstawiciele różnych instytucji między innymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Fot. Izabela Sadyś

 

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio