Konferencja w Poznaniu - 5 lat, 5 priorytetów, 25 konkretów - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Konferencja w Poznaniu - 5 lat, 5 priorytetów, 25 konkretów

Dodano: 21 kwietnia 2015

Foto

Konferencja odbyła się pod hasłem „5 lat, 5 priorytetów, 25 konkretów”. Wielkopolscy parlamentarzyście prezentowali osiągnięcia Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Skupili się na 5 priorytetach prezydentury –bezpieczeństwo, rodzina, konkurencyjna gospodarka, dobre prawo i nowoczesny patriotyzm.

 

 

 

Dobry klimat dla rodziny

Senator Jadwiga Rotnicka i posłanka Bożena Szydłowska przestawiły osiągnięcia prezydenta na polu polityki prorodzinnej, stanowiącej dla niego jeden z głównych priorytetów. Podkreśliły znaczenie programu „Dobry klimat dla rodziny”, w ramach którego odbyły się już trzy edycje konkursu dla samorządów o Nagrodę Pary prezydenckiej.  Podkreśliły rolę Prezydenta w wprowadzaniu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych umożliwiających opłacanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rodziców którzy przerwali pracę by opiekować się dziećmi w wieku do lat 3.

 

Nowoczesny patriotyzm

Poseł Waldy Dzikowski przedstawił część działań prezydenta skupiających się w ramach priorytetu „Nowoczesny Patriotyzm”. Przypomniał udane obchody 25 – lecia Wolności oraz jeden z wielkopolskich akcentów – nadanie nazwy „Autostrada Wolności” drodze A2. Inną z inicjatyw Prezydenta jest marsz „Razem dla Niepodległej”, wspominał poseł Dzikowski.

 

Bezpieczeństwo

Poseł Jacek Tomczak omówił inicjatywy Bronisława Komorowskiego skierowane na poprawę bezpieczeństwa narodowego. Prezydent rozpoczął dyskusję na temat budowy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski oraz wskazywał na konieczność rzetelnego i zgodnego z planami realizacji Programu Modernizacji Sił Zbrojnych. Przypomniał poparcie Prezydenta dla pomysłu podniesienie nakładów na wojsko do 2 % PKB.

 

Konkurencyjna gospodarka

Europoseł Adam Szejnfeld podkreślił znaczenie, jakie dla kraju, z polityką prorodzinną, ma rozwój innowacyjnej gospodarki. Zauważył, jak istotne są działania Bronisława Komorowskiego, które doprowadziły do budowy dobrego klimatu dla przedsiębiorczości oraz do dialogu między pracownikami, pracodawcami i politykami. Podkreślił również, że prezydent Komorowski kładzie nacisk na promocję polskich przedsiębiorstw. Przywrócił  Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, przyznawanej przedsiębiorstwom, które w szczególny sposób przysłużyły się budowie konkurencyjności polskiej gospodarki. Wskazał na aktywną promocje polskich przedsiębiorców za granicą – w trakcie wizyt zagranicznych towarzyszyła mu spora grupa polskich przedsiębiorców. Działania te przyniosły Polsce nowe kontrakty. Wskazał też na inicjatywy ustawodawcze, wymienił projekt ustawy mającej wprowadzić zmianę w ordynacji podatkowej i doprowadzić do ograniczenia przenoszenia na podatnika ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Wspomniał też o ustawie, która ma wprowadzić Polskę do grupy najbardziej innowacyjnych krajów europejskich, m.in. dzięki planowanym ulgom podatkowym.

 

Polityka zagraniczna i plany na przyszłość

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, Rafał Grupiński, podkreślił sukces polityki zagranicznej Bronisława Komorowskiego, skupiającej się na umiejętnym budowaniu cennych koalicji międzynarodowych oraz udanej polityce wschodniej. Wspomniał rolę Prezydenta w prezentowaniu naszej wizji Unii Europejskiej w kontaktach z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch, państw Europy Środkowo – Wschodniej czy w ramach forum Grupy Wyszehradzkiej. Wskazywał na działania głowy państwa doprowadzające do podpisania umów stowarzyszeniowych UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią.

Przewodniczący Rafał Grupiński przedstawił plany na przyszłość Prezydenta Komorowskiego. Mówił o projektach mających pomóc w przestawieniu polskiej  gospodarki na tory innowacyjności.  Przedstawił też przygotowywaną prezydencką ofertę dla młodych ludzi w postaci programu mieszkań na wynajem dla młodych ludzi oraz stworzenie, na wzór Karty Dużej Rodziny,  Karty Młodego Przedsiębiorcy. Przypomniał, poddaną obecnie obradom parlamentu, ustawę krajobrazową.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio