I posiedzenie Sejmu VIII kadencji - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Dodano: 12 listopada 2015

Na otwarcie pierwszego posiedzenia Izby zaproszono m.in. byłych prezydentów, marszałków Sejmu ubiegłych kadencji, byłych premierów, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli organów państwa powoływanych przez Sejm, a także reprezentantów władzy sądowniczej, kościołów i związków wyznaniowych.

 

Obrady inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji otworzył marszałek-senior Kornel Morawiecki. Powitał prezydenta Andrzeja Dudę, nowo wybranych posłów i wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość w gmachu przy Wiejskiej.

 

Rozpoczynając obrady, Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłych, którzy służyli Ojczyźnie. Uroczystość inauguracji VIII kadencji Izby uświetniło wykonanie hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

 

W czasie pierwszego posiedzenia posłowie składają także ślubowanie, po którym – zgodnie z art. 104 Konstytucji – rozpoczynają sprawowanie mandatu parlamentarnego.

 

Zgodnie z art. 162 Konstytucji w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji dymisję składa Rada Ministrów. Posłowie wybiorą też marszałka i wicemarszałków Sejmu. Ponadto, podczas pierwszego posiedzenia przedstawiciele pierwszej Izby parlamentu wybiorą członków Trybunału Stanu (art. 199 Konstytucji). Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów, których rolą będzie m.in. wykonywanie zadań pomocniczych zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych (art. 6 regulaminu Sejmu).

 

W Sejmie VIII kadencji zasiądzie liczna reprezentacji posłów Platformy Obywatelskiej z Wielkopolski, będą to Mariusz Witczak, Bożena Henczyca, Jarosław Urbaniak, Wojciech Ziemniak, Paweł Arndt, Tomasz Ziemniak, Maria Janyska, Jakub Rutnicki, Kilion Munyama, Zbigniew Ajchler, Szymon Ziółkowski, Bożena Szydłowska, Waldy Dzikowski, Jacek Tomczak. Z pewnością ich merytoryczna praca, konkretne wielkopolskie podejście wpłynie poprawnie na pracę Sejmu VIII kadencji.

 

Przed nami kadencja inna niż dwie poprzednie. Będziemy rozsądną opozycją, będziemy rozliczać obietnice wyborcze zwycięzców tych wyborów.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl, fot. K. Białoskórski, R. Zambrzycki


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio