Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Zamach na edukację - konferencja.

Dodano: 02 marca 2016

Zamach na edukację - konferencja.

Spotkanie zorganizowane w Poznaniu przez posła Rafała Grupińskiego i posłankę Marię Janyską było kolejną inicjatywą regionalną utworzoną w następstwie konferencji „Zamach na edukację. STOP” zorganizowaną w Sejmie RP w połowie stycznia bieżącego roku. Wzięli w nim udział pedagodzy, dyrektorzy szkół, samorządowcy, eksperci oraz rodzice dzieci, których dotyczyć będą planowane przez rząd PiS zmiany – zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz likwidacja gimnazjów. Celem konferencji było zebranie informacji oraz analiza specyficznej sytuacji w regionie jak i przedstawienie prawdopodobnych konsekwencji owych reform.

 

Prelegenci zwracali uwagę na ogromne koszty społeczne i finansowe jakie niosą ze sobą reformy, likwidację etatów i placówek oraz zmianę systemu, który jest efektywny – na korzyść gimnazjów przemawia  m.in. raport Instytutu Badań Edukacyjnych. Problemem jest również niewystarczające przygotowanie placówek do tak nagłych zmian – w wyniku zlikwidowania obowiązku szkolnego dla sześciolatków, w przedszkolach zabraknie miejsc dla młodszych dzieci.

 

 

Więcej informacji o inicjatywie znaleźć można na stronie internetowej www.zamachnaedukacje.pl

 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio