Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej. - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej.

Dodano: 19 października 2011

Foto

W imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka, zapraszam do udziału w Wielkopolskim Forum Współpracy Rozwojowej. Przedsięwzięcie odbędzie się 21 października br. w Poznaniu, w Colegium Iuridicum Novum, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM.

Celem Forum jest przybliżenie opinii publicznej Wielkopolski idei polityki rozwojowej, jaką realizuje Unia Europejska wobec państw rozwijających się, a także wzajemne poznanie się i integracja różnych środowisk, Poznania i Wielkopolski, zajmujących się pomocą rozwojową (naukowców, organizacji, instytucji, osób prywatnych).
 
Inicjator Forum – europoseł Filip Kaczmarek, już od wielu lat intensywnie pracuje w  Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnej za promocję, wdrażanie i monitorowanie polityki rozwoju i współpracy Unii Europejskiej, prowadzonej wobec państwa rozwijających się,  zwłaszcza z kontynentu afrykańskiego. Razem z pozaeuropejskimi partnerami przygotowuje  plany działań mających na celu walkę z ubóstwem, pomoc w edukacji, opiece zdrowotnej i utrzymaniu pokoju, a także odbudowę gospodarki.
 
W ramach programu Forum planowana jest konferencja naukowa, forum organizacji działających na rzecz pomocy rozwojowej oraz imprezy towarzyszące.
 
Więcej informacji udzieli Państwu Pani Elżbieta Malik: elzbieta.malik@filipkaczmarek.pl, tel. 61/847 99 09


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio