Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Plany Klubu Parlamentarnego PO na 2012 r.

Dodano: 29 grudnia 2011

Foto

O planach pracy Klubu Parlamentarnego PO na pierwszy miesiąc przyszłego roku rozmawiałem wczoraj z Polską Agencją Prasową.

Styczeń 2012 r. będzie upływał pod znakiem prac nad budżetem. Bez wątpienia pojawią się też pierwsze ważne ustawy z poszczególnych resortów, w tym przygotowane już w poprzedniej kadencji ustawy zdrowotne. Chodzi m.in. o projekty ustaw: o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, badaniach klinicznych, zdrowiu publicznym, o jakości w ochronie zdrowia oraz przepisy zakładające utworzenie Agencji Taryfikacji. Przygotowała je była minister zdrowia Ewa Kopacz, obecnie marszałek Sejmu.

Jeżeli chodzi o projekty dotyczące systemu emerytalnego, to nie chcę przesadzać, kiedy trafią do Sejmu. Muszą one najpierw przejść konsultacje społeczne.

Chcemy, jako Klub PO ponownie złożyć w Sejmie poselski projekt ustawy regulującej kwestie zapłodnienia in vitro.Ma on trafić do marszałka Sejmu jeszcze w styczniu. Mówię tutaj o projekcie, który w poprzedniej kadencji przygotował zespół Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Wątpię  jednak, by prace nad sprawą dotyczącą in vitro zakończyły się szybko, bo pojawią się z pewnością propozycje przeciwników tej metody.

Na posiedzenia Klubu będziemy zapraszać ministrów, aby poznać ich plany. Chcemy to robić od stycznia, myślę, że rozpoczniemy od ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio