Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Dziewiąte posiedzenie Sejmu.

Dodano: 29 lutego 2012

Foto

Trwa dziewiąte posiedzenie Sejmu RP. Dziś, w drugim dniu obrad zajmiemy się, m.in.: prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o nasiennictwie oraz obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas wczorajszych obraz dyskutowaliśmy  nad, m.in. projektem ustawy o obowiązku umieszczania godła narodowego na strojach reprezentacji sportowych, przygotowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Również we wtorek zajęliśmy się sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych z prac nad rządowym projektem ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Komisja zarekomendowała uchwalenie ustawy, wprowadzając jednocześnie do niej poprawki legislacyjne i merytoryczne.

Szczegółowy porządek obrad Izby, jak i transmisję online z prac Sejmu zobaczyć można tutaj.
 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio