Abolicja dla przedsiębiorców. - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Abolicja dla przedsiębiorców.

Dodano: 07 marca 2012

Foto

Do Sejmu wpłynął poselski projekt, który być może zakończy spór toczący się między przedsiębiorcami a ZUS-em. Projekt przewiduje abolicję dla wszystkich właścicieli firm mających zaległe płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres 1999-2009.

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej 2 marca b.r. złożyła w Sejmie  „Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą”. Projekt bazuje na ustaleniach uzgodnionych na spotkaniu, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Kancelarii Premiera z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów Michała Boniego, Jacka Rostowskiego oraz prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, zaś z drugiej strony z przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców.

Chodzi o sprawę zaległych składek, których zapłacenia ZUS domaga się od wszystkich przedsiębiorców, którzy opierając się na decyzji ZUS w latach 1999-2009 wybrali (na mocy ustawy z 1998 roku) korzystniejszą możliwość płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Ta korzystniejsza forma polegała na ich naliczaniu od 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. 

Tymczasem ZUS kilka lat temu zaczął domagać się od tych przedsiębiorców uregulowania różnicy w wysokości składki wraz z odsetkami. Dla niektórych przedsiębiorców oznacza to czasem zapłacenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowani zawiązali Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP i teraz wspólnie walczą o swoje z ZUS-em. Jak piszą na swojej stronie internetowej: „Aktualnie SPP RP skupia przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zgodnie z obowiązującymi kilka lat temu przepisami korzystały z możliwości zawieszenia działalności lub z bezwarunkowego prawa wyboru tytułu ubezpieczenia w przypadku dodatkowego zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą”. 

Przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej projekt został poszerzony, zgodnie z założeniem mechanizmu umorzeniowego przedstawionego przedsiębiorcom w KPRM przez ZUS i wolą strony rządowej, o wszystkich przedsiębiorców mających zadłużenie w opłacaniu składek z własnej działalności gospodarczej z lat 1999-2009 i to bez względu na tego przyczynę lub tytuł.

Oznacza to, że po wejściu ustawy w życie, będzie mógł skorzystać z umorzenia każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek z własnej działalności gospodarczej w latach 1999-2009.

Abolicja dla przedsiębiorców była tematem dzisiejszej konferencji prasowej Klubu PO RP. Retransmisja briefingu dostępna jest tutaj.

 Źródło, foto: klub.platforma.org


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio