Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Reforma emerytalna na trzynastym posiedzeniu Sejmu.

Dodano: 26 kwietnia 2012

Foto

W środę, w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W konferencji, wraz ze mną udział wzięli: Marzena Okła-Drewnowicz oraz Sławomir Neumann [WIDEO].

W trakcie briefingu przedstawiliśmy informację na temat realizacji najistotniejszego, najważniejszego i budzącego największe dyskusje  elementu expose rządu, a więc planu reform emerytur. Plany związane są i z potrzebą wydłużenia, i zrównania wieku przechodzenia na emeryturę, a także z ograniczeniem, w związku z tym, części przywilejów, więc także i z reformą emerytur mundurowych.
 
Prace nad rządowym projektem rozpoczynają się na tym posiedzeniu Sejmu i razem z naszym koalicjantem jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić tę reformę w takim kształcie, w jakim została ona przygotowana. Przypomnę, że jest ona efektem konsultacji społecznych i rozmów wewnątrzkoalicyjnych.

Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd projekt ws. wieku emerytalnego zakłada, że od 2013 r. stopniowo będzie on zrównywany i podwyższany dla obu płci do 67. roku życia. Docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

Dodatkowo, określa on również kwestię emerytur częściowych, adresowanych do osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Z tej formy emerytury będą mogły skorzystać kobiety po ukończeniu 62 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Do tego będzie konieczny staż ubezpieczeniowy, obejmujący okresy składkowe i nieskładkowe, dla kobiet - co najmniej 35 lat, dla mężczyzn - co najmniej 40 lat.

Równie istotnym elementem projektu jest także także zapis umożliwiający odprowadzanie składek emerytalnych osobom zatrudnionym na umowy o dzieło.

Oprócz podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, rada ministrów zaproponowała też zmiany w systemie emerytur mundurowych. Rząd zakłada zachowanie odrębnego systemu tzw. "zaopatrzeniowego". Oznacza to, że m.in. policjanci i żołnierze nie zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Ich emerytury będą, jak dotychczas wypłacane z budżetu państwa. Nowy system obejmie dopiero osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 r. Funkcjonariusze mundurowi będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali 25 lat. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.
 

Źródło, foto: klub.platforma.org.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio