Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Prace nad nowelizacją prawa prasowego.

Dodano: 07 maja 2012

Foto

Komentując dla dzisiejszych Faktów TVN propozycje zmian prawa prasowego podkreśliłem, że mojej ocenie proponowane zapisy są: źle sformułowane, idą za daleko, a jeśli miałbym coś zmieniać, to raczej, żeby poszerzyć wolność mediów [WIDEO].

Celem nowelizacji ustawy, która wzbudziła spore zaniepokojenie mediów, jest wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących prawa prasowego w zakresie prawa do sprostowania i odpowiedzi  (sygn. akt P 2/03 oraz K 41/07).

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji przez senatorów odbędzie się jutro podczas połączonych komisji: Ustawodawczej, Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Źródło, foto: TVN, sent.gov.pl.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio