Umorzyć przedsiębiorcom zaległe składki ZUS - Rafał Grupiński

Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Umorzyć przedsiębiorcom zaległe składki ZUS

Dodano: 23 maja 2012

Foto

Dziś w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który być może zakończy spór toczący się między przedsiębiorcami a ZUS-em. Projekt przewiduje abolicję dla wszystkich właścicieli firm mających zaległe płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres 1999-2009. W marcu złożyła go Platforma Obywatelska.

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej 2 marca b.r. złożyła w Sejmie „Poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą”. Projekt bazuje na ustaleniach uzgodnionych na spotkaniu, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Kancelarii Premiera z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów Michała Boniego, Jacka Rostowskiego oraz prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, zaś z drugiej strony z przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców.
- Abolicja będzie dotyczyła tylko tych osób, które same złożą wniosek o umorzenie. Co ważne, okres umorzenia nie będzie zaliczany do lat składkowych. Szacujemy, że kwota ogólna, o jakiej mówimy, to ponad 800 milionów złotych, a około 50 procent tej kwoty to odsetek - mówi posłanka Izabela Mrzygłocka. 

Chodzi o sprawę zaległych składek, których zapłacenia ZUS domaga się od wszystkich przedsiębiorców, którzy opierając się na decyzji ZUS w latach 1999-2009 wybrali (na mocy ustawy z 1998 roku) korzystniejszą możliwość płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Ta korzystniejsza forma polegała na ich naliczaniu od 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. 

Tymczasem ZUS kilka lat temu zaczął domagać się od tych przedsiębiorców uregulowania różnicy w wysokości składki wraz z odsetkami. Dla niektórych przedsiębiorców oznacza to czasem zapłacenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poszkodowani zawiązali Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP i teraz wspólnie walczą o swoje z ZUS-em. Jak pisze na swojej stronie internetowej: „Aktualnie SPP RP skupia przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zgodnie z obowiązującymi kilka lat temu przepisami korzystały z możliwości zawieszenia działalności lub z bezwarunkowego prawa wyboru tytułu ubezpieczenia w przypadku dodatkowego zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą”. 

Przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej projekt został poszerzony, zgodnie z założeniem mechanizmu umorzeniowego przedstawionego przedsiębiorcom w KPRM przez ZUS i wolą strony rządowej, o wszystkich przedsiębiorców mających zadłużenie w opłacaniu składek z własnej działalności gospodarczej z lat 1999-2009 i to bez względu na tego przyczynę lub tytuł.

Oznacza to, że po wejściu ustawy w życie, będzie mógł skorzystać z umorzenia każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek z własnej działalności gospodarczej w latach1999-2009.

Zdaniem autorów projektu ustawy  „proponowane zmiany mają przede wszystkim na celu zniwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Zmiany te, poprzez umorzenie najstarszych, a więc najtrudniejszych do spłaty zaległości, będzie dużym wsparciem dla przedsiębiorców, pozwalającym na odzyskanie płynności finansowej. Pozwolą także na złagodzenie niekorzystnych skutków spowolnienia gospodarczego i utrzymanie się przedsiębiorców na rynku”.


Źródło, foto: platforma.org, sejm.gov.pl / Krzysztof Białoskórski.


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio