Facebook Flickr YouTube Sejmometr

Nowela ustawy o działalności leczniczej uchwalona

Dodano: 14 czerwca 2012

Foto

Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r. - to założenia nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, którą uchwaliśmy podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu. Za nowelą opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r., a 1 lipca br. mija okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów, został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie współpracować z wolontariuszami, ani korzystać z pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z 1 proc. podatku, ponieważ w myśl ustawy placówki medyczne będą traktowane tak, jak instytucje prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z nowelizacją organizacje pożytku publicznego mają nie być objęte przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. W ocenie autorów ustawy powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W noweli przewidziano także, iż ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.


Źródło, foto: tvpparlament, sejm.pl / Krzysztof Białoskórski. 


© 2010 - 2012 Rafał Grupiński

Realizacja: Trawka Studio